Det lokale elektrisitetstilsyn

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en norsk offentlig tilsynsvirksomhet som utføres av nettselskaper – det vil si selskaper som eier og driver kraftnett for. Alle nettselskaper er, med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om Det lokale elektrisitetstilsyn, pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt.

Det lokale elektrisitetstilsyn

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), ved nettselskapet, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet. Forskriften skal sikre at tilsynet som utføres med hjemmel i lov 24. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) ved SFE Nett er ein del av det offentlige tilsynsapparatet for eltryggleik, og utøver tilsyn under Direktoratet for. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er lokalt kontrollorgan for elektriske anlegg m.

Det lokale elektrisitetstilsyn

All utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg og. DLE – Det lokale elektrisitetstilsyn.

Som nettselskap er Klepp Energi med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Sunnfjord Energi Nett er med heimel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr pålagt å føre tilsyn innanfor. Alle nettselskaper med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for. Det lokale elektrisitetstilsyn ved.

Det lokale elektrisitetstilsyn

Kontaktinformasjon for Det Lokale Elektrisitetstilsyn DLE Kokstad, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Generelt om Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE). Fagleg er DLE underlagt«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap». Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i. Nettselskapa er med heimel i Tilsynslova pålagt å føre tilsyn innanfor sine forsyningsområde.