Dampsperre tykkelse

Nortett leverer mange typer dampsperre med hovedvekt på aldrings- og UV bestandig normgodkjent folie (blåfolie). Til vegg brukes dampsperre i tykkelse 0,15. Hei Lurer på hvilken tykkelse på dampsperre jeg skal bruke i tak mot kaldloft, holder det med 0,15mm?

Dampsperre tykkelse

Bygningsfolie med tykkelse 0,015 eller 0,02 mm er klart mest benyttet som dampsperre i trehus i Norge. Dette skyldes at produktet leveres i. Norfolier Dampsperre benyttes som innvendig dampsperre i isolerte. Leverandørens artikkelnummer, 21022.

Dampsperre tykkelse

Trioplast Dampsperre brukes som sperresjikt mot inntregning av vanndamp eller fukt fra varm mot kald side. Totalt bør tykkelsen på isolasjonen være på minst 30–35 cm. Dampsperre, som skal monteres på den varme siden av konstruksjonen. SINTEF Byggforsk mener at både vindsperre og dampsperre bør monteres med. Dampsperrer i tak eo Prosjektrapport 1995. Vi har kjøpt hus fra 1939, gammelt bindingsverk med rupanel og papp på inn- og utside. Målt tykkelse mellom rupanel er ca 11 cm.

Vær også bevisst på hvilken membran som benyttes. Norfolier Dampsperre er en aldringsbestandig og UV stabilisert.

Dampsperre tykkelse

Byggforsk anbefaler dampsperre med tykkelse t= 0,15 mm i vegger og. Dampsperren har til hensikt å hindre den varme og fuktige luften i å trenge ut i konstruksjonene. Bruk av gulvoppvarming vil også øke behovet for større tykkelse av gulvisolasjonen, for å unngå for stort varmetap til grunnen. Produktet kan også leveres i andre dimensjoner etter avtale.

Mål og toleranser for Triofol Dampsperre. Dette produktprogrammet gir deg en god oversikt over Sika Dampsperre produktsystemer. Tykkelse av maskinlaft vegg : 44 mm. Isolasjon i tak 12 cm + rupanel (lekter 12 cm ,dampsperre, vindsperre, rupanel). Montere dampsperre umiddelbart etter isolering. Det må ikke monteres dampsperre (plastfolie) bak platekledning på yttervegg.

Til det bruker du Weber Gulvavretting eller. BACA Dampsperre er en aldringsbestandig og UV stabilisert. Byggforsk anbefaler dampsperre med tykkelse t= 0,15 mm i vegger og luftede. PE- folien skal plasseres foran bindingsverk, direkte bak. Det er alltid en sikkerhet å legge en tett dampsperre på bærekonstruksjonen. ULTIPRO Dampsperre er en aldringsbestandig og UV stabilisert.

ULTIPRO Dampsperre med tykkelse 0,15 mm har ikke dokumentert. Dimensjon:2,6x15m; Tykkelse: 0,20 mm; Med heftekant. Det er utviklet en bransjenorm for boliger som sier at yttervegger i våtrom ikke skal ha «dobbel dampsperre» i våte veggsoner.