Bygge terrasse regler

Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for. I tillegg kan du bygge så nære som 1 meter unna tomtegre. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto: Pixabay.com). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg.

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. I forbindelse med nye byggeregler som kommer i juli 2015 er det, som jeg. I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra. Jeg har begynt å bygge en platting på 47m2 og som er under 50cm høy. Hvordan er reglene for dette og har jeg tabbet meg ut siden jeg ikke. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være 4 meter fra nabogrensen. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges.

Blant annet kan du ikke bygge uten å søke dersom du skal bo eller sove i bygningen – selv om den arealmessig faller innenfor de nye reglene. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 4 meter. Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt.

Trikset er å benytte seg av reglene om enkle byggverk, eller forenklet melding. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen. LES OGSÅ: – Forventer flere nabokrangler med nye byggeregler. De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på egen. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom. Hei, vi ønsker å bygge en terrasse på ca 40 kvm og som er ca 20.

Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger. Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget. Forenklinger i byggesaksforskiften fra 1. Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold.