Bygge terrasse lover

Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og. Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. Informasjon til tiltakshaver og søker – Veranda, balkong og terrasse.

Bygge terrasse lover

Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen og ut. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Det er lov å være både høflig og hensynsfull selv om man har.

Bygge terrasse lover

Sjekk hva du ikke trenger å søke om å bygge nå – og hva blir lov å bygge.

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid. Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. I tillegg kan du bygge så nære som 1 meter unna tomtegre. Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen?

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Husk å sjekke om endringene er lovlige før du gjør noe, oppfordrer NITO Takst. Fagsjef Rune Karlsen forteller at nordmenn ofte. Endringene i loven legger til rette for forskrifter hvor byggetiltak kan. Skal du bare bygge terrasse, nytt gjerde eller redskapsbod kan du gjøre det uten mye. Byggereglene gir deg lov til å sette opp en bod på 15 m2 uten å si fra til.

Det er flere faktorer som er avgjørende for at terrassen skal bli flott. De bygget nesten med en gang en terrasse på ca 30 kvm ut fra sin andre. De har neppe lov å bygge så nært dere, og om dere ikke har fått. Du kan fylle ut terrenget og legge plattingen oppå. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av. JULI: Skal du bygge garasje, uthus eller levegg i sommer?

Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014, og nå er de nye. Er det riktig at man har lov til å sette opp en garasje på intil 4 meters høyde. Hei, vi ønsker å bygge en terrasse på ca 40 kvm og som er ca 20. Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså. Forenklinger i byggesaksforskiften fra 1. Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold. Du må søke hvis: Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.