Bygge soverom i kjeller

I den reviderte utgaven av faktaboka Lag rom i kjelleren viser vi løsninger. Før du går i gang med å forvandle kjellerboden til soverom bør du. Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før 1970. På loft og andre rom med skråtak, må minste takhøyde være på to meter. Les også: Dette kan du bygge uten å søke, men pass deg for fellene! Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue.

Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu. Særlig gjelder dette rom i kjeller og på loft, eller hvis bodarealer er ombygget til. En ting er byggeforskriftenes krav til rommets størrelse. Det bemerkes at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Hva du må tenke på når du skal bygge kjeller. Hvis du ønsker å legge til rette for soverom eller andre boligrom i kjelleren, må du ha en annen rømningsvei enn.

Som det fremgår av mine innlegg her på forumet er vi nå på husjakt. De to husene vi har sett på har begge et fjerde soverom i kjelleren.

Bygge soverom i kjeller

Det kalles å søke om å endre tilleggsdel til. De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bod, loft eller i kjeller. Sikkerhet: Det er nok med et vindu i hvert rom så lenge dette fyller rømnings-kravene. Jeg har ei Kjellerstue, som jeg har tenkt å gjøre om til 2 soverom. Det er vistnok byggeforskriftene, men ikke lovpålagt. Fuktskader knyttet til innredning av rom i eldre kjellere er en av de aller vanligste skadetypene som SINTEF Byggforsk avdekker på sine.

Det var vanlig å bygge kjellere med full takhøyde, men at det ikke var vanlig å søke om. At det er kjellerstue, men ikke er godkjent P-rom? Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bod, loft og kjeller. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller. De fleste spørsmål om byggesaker kommer fra personer som vil bygge et hus, eller endre. Boenhet kan ikke ha rom for varig opphold i kjeller.