Bygge anneks på egen tomt

Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus. Du kan bygge flere småhus på tomten din, så lenge reglene om størrelse og. Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks.

Bygge anneks på egen tomt

Det henger naturligvis sammen med at man fritt har kunnet oppføre disse på egen tomt. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50 kvadratmeter. Det blir enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Etter mange år med fri sikt fra terassen ble nabotomt solgt og skulle bebygges.

Bygge anneks på egen tomt

Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Når bygget ferdig satt opp vil koste under 50. Små, frittliggende bygg på eiendommen, slik som anneks, boder og lysthus er i. Tomten må blant annet være bebygd fra før, og reglene for bygging nær. Skal du bare bygge terrasse, nytt gjerde eller redskapsbod kan du gjøre det uten. Kravet er at tomten er omfattet av en reguleringsplan som ikke forbyr disse bodene. Du kan ikke sette opp en redskapsbod og innrede det som anneks for å. Annekset kan ikke være større enn 15 kvadratmeter og tre meter høyt. Tomten må være regulert til bygging; Annekset må heller ikke settes. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1. Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke. Bygg utebod eller anneks uten å søke.

Nå er det enklere å bygge hybel i egen bolig. Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Vi har en litt for stor tomt og ønsker å bygge en "hytte" i hagen for utleie. Eks: liten "ferdig" Saltdalshytte, Vigrahytte eller lignende. Du må sjekke grad av utnytting på tomten din. Byggesaksavdelingen og servicetorget jobber tett sammen. Skal du bygge nærmere, må du både ha samtykke fra naboen og søke.

Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke. Mindre, frittstående hus – inntil 15 m2 – på bebygget tomt, som ikke skal benyttes. Det kan være enklere å plassere et anneks inn på tomten enn et tilbygg, ut ifra. Det å bygge flere små bygninger, vil danne et tun som kan ligge godt i. Kanskje skal annekset i tillegg ha eget bad, eller også ha plass for den. Kjøp Anneks til sommeren hos Hytter For Alle. Dette gjør det enklere for deg som ønsker å sette opp et bygg på egen tomt. Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter.

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller. Tenker å sette opp 15 m2 anneks på hytta, men har problemer med å. Er dette noe som normalt er vanskelig å få tillatelse til når det ikke er tomter.