Arkiv utdanning nettbasert

Hvis du ønsker å ta et kurs i arkivering, kan du begynne her! Nettbasert kurs Hele landet 6 måneder 1 499 kr. Arkivutdanning på høgskolenivå – 30 studiepoeng.

Arkiv utdanning nettbasert

Arkivakademiet er rettet mot tilsatte i arkivsektoren. Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Alt om utdanning, studier og skoler innen nettstudier. Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på.

Arkivaren må ha høgare utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitskaplege fag, jus, økonomi og IT. Bachelorstudiet i Arkivvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir teoretisk, metodisk og teknisk kunnskap i arkivfag. Mosjøen videregående skole og Sortland videregående skole får en halv million kroner hver til nettbasert agronomutdanning for voksne. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI). Modulen gjennomgår arkivloven med forskrift om arkivering i offentlig sektor og kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i. Stort engasjement rundt ny struktur i høyere utdanning. Nettnorsk, kunsthistorie og Prisme er fullstendig nettbaserte studium der all undervisning og rettleiing skjer over internett.

Leter du etter en utdanning innenfor – Bachelor. Barnehagelærer, samlings- og nettbasert – Bachelor Høgskolen i Sørøst-Norge. Jeg ønsker å utvikle meg mer innenfor administrasjon, mange trenger folk som er gode på arkiv også, i en del steder hvor de utlyser administrative stillinger. FuN er sammen med Ic Dien og ASI deltagere i Ersamus+-prosjektet «Home based care-home based education» som har utviklet et nettbasert kurs for. Det er bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN) som deler ut prisen. Han underviser på det nettbaserte studieprogrammet ved Høgskolen i. Høgskolen i Hedmark, utdanning og forskning. Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie.

Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne. Arkivskolen gjennom Kommunal Kompetanse (nettbasert) Nå går jeg på Arkivakademiet. Barnevernspedagogutdanning 180 stp og Psykososialt arbeid med barn og unge, 60 stp – opptak. Forkurs Ingeniørutdanning – nettbasert med lokal lærerstøtte. HIOA 215085 Arkiv og dokumentbehandling 49. Alle Alle Alle Alle HIT 220551 Grunnskolelærer 1. Avdelingen består av 47 enheter innenfor skole, barnehage, barnevern, flyktningtjeneste, forebyggende. Digital kompetanse»-gruppen, med noen fratrekk og utvidelser.

Fra venstre: Frode Leidland, (UiS), Atle Løkken (UiS), David Parmentier. Her ved UiT har vi en Ressurssenter for utdanning, læring og teknologi (RESULT). Dagens sak kommer fra FutureLab-arkivet. Da muligheten for å ta nettbasert sykepleierutdanning bød seg, var han ikke i tvil. Dermed ble utdanning på nett det rette for meg. Se også blader gitt ut av faggruppene for jordmødre, helsesøstre, psykiatriske. Utdanningen Saksbehandler er for deg som ønsker å delta i. Utlysning av midler til digitale utviklingsprosjekt for fleksibel og nettbasert utdanning.

Rett før påske kom følgende glade budskap ut til alle. Innføring av masterkrav for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning for. Spansk er et av verdens største språk, og vårt nettbaserte årsstudium i spansk vil. På denne siden får du en oversikt over nettbaserte kurs innen blant annet data, foto. Academic Earth viser oversikt over nettbasert utdanning. Utdanningen er fleksibel, delvis nettbasert og kan tas på deltid.

Lenke til brosjyre om yrkesfaglærerutdanning.