Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven – temaside med alt du trenger å vite om arbeidsmiljølovens innhold. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m. Krav til arbeidsmiljøet (§§ 4-1 – 4-6)(6).

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven av 2005 inneholder i kapittel 1 blant annet bestemmelser om lovens formål og virkeområde, og om viktige begreper som. Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven. Den nåværende arbeidsmiljøloven er fra 2005. Tidligere gjaldt arbeidsmiljøloven av 1977, før det. Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettings- forhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere.

I denne fremstillingen er hovedvekten lagt på arbeidsmiljødelen av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven gir fundamentet for å sikre et godt. Michelin-restauranten Maaemo i Oslo granskes nå av Arbeidstilsynet for det de i et brev kaller «graverende brudd på arbeidsmiljøloven», skriver Dagbladet. Arbeidstilsynet: Veireno har begått grove brudd på arbeidsmiljøloven. Enkelte ansatte i søppelfirmaet Veireno i Oslo har jobbet så mye at det. Fra i dag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven i kraft.

Mindretallsregjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven gir mer makt til arbeidsgiver på. Stortinget vedtok i april 2015 en rekke endringer i arbeidsmiljøloven (aml).

Arbeidsmiljøloven

Her ser vi nærmere på de ulike endringene, og konsekvensene av. Arbeidsmiljøloven § 15-8 er bestemmelsen som angir vernet mot oppsigelse ved sykdom. Unio vil i dette heftet redegjøre for hovedlinjene i de. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel.

Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter. Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Faghjelp for arbeidsmiljøloven gir deg svarene du trenger på spørsmål knyttet til reglene for ansettelse, arbeidstid og overtid, innleie av arbeidstakere. Siden forrige utgave kom ut i 2006 er arbeidsmiljøloven endret i flere omganger. Lovfestet og ulovfestet arbeidsrett er videreutviklet gjennom rettspraksis. Her er endringene i arbeidsmiljøloven som er vedtatt av Stortinget. Det blir utvidet adgang til midlertidig.

Trenger du bistand fra advokat i forbindelse med arbeidsmiljøloven og dets bestemmelser? Fagstoff: Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdende på arbeidsplassene er tilfredsstillende. Verneombudet er de ansattes talerør på. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Med støtte fra Venstre og Krf ble det tirsdag stortingsflertall for regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, arbeidslivets grunnlov. Ulv drepte dyrepasser (30), brudd på arbeidsmiljøloven. For tre år siden ble en 30 år gammel kvinne drept av ulver i svenske Kolmården.

Arbeiderpartiets varsler ny og forbedret arbeidsmiljølov etter stortingsvalget i 2017. Arbeidslivspolitikken kommer til å bli en kjernesak fram. I arbeidsmiljøloven finner man de ytre rammene for hva som gjelder for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende.