Arbeidskravsanalyse fotball

Når du skal starte å planlegge treningen er det veldig viktig å vite hvilke krav du blir stilt ovenfor i din idrett. I hver eneste idrett stilles det krav til utøveren. Det er viktig å vite hvilke krav som stilles i din idrett.

Arbeidskravsanalyse fotball

Slik at du har et mål og jobbe for og sammenligne med. I såkalte lukkede idretter (friidrett, svømming, turn, etc) er det enklere å utarbeide slike analyser, enn i åpne idretter som for eksempel fotball, alpint og tennis. Ein arbeidskravsanalyse er ein grundig analyse av dei krava idretten stiller til utøvaren, i mitt tilfelle kva krav fotball stiller til fotballspelarane.

Arbeidskravsanalyse: Arbeidskravs- og kapasitetsanalyse fotball for sentral midtbane.

Arbeidskravsanalyse fotball

En grundig arbeidskravs- og kapasitetsanalyse i fotball. Arbeidskravsanalyse: Arbeidskravs- og kapasitetsanalyse fotball for ving, kant og flanke. En arbeidskravs- og kapasitetsanalyse for en kantspiller i 2. Det stilles mange fysiske, tekniske, taktiske og psykiske krav i fotball. De fysiske kravene:- Styrke: I fotball er god styrke en viktig egenskap og. Ein arbeidskravsanalyse er ein grundig analyse av dei fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale krava som. Bokas første kapittel tar for seg fysiske arbeidskrav i fotball, med vekt på utholdenhet, hurtighet og muskelstyrke. HOVEDMÅLSETTING; ARBEIDSKRAVSANALYSE; KAPASITETSANALYSE.

Ukeplan: 3 ganger a`90 min fotball, 1 g pr uke Basistrening: Koordinasjon med.

Arbeidskravsanalyse fotball

Treningsplanlegging teori og praksis. Alle bes møte til en inspirerende samling med bra input. Fotball: En arbeidskravsanalyse dreier seg bare om fysiske og psykiske egenskaper. En arbeidskravsanalyse innebærer at du skal kartlegge de ulike kravene. Enkelte aktiviteter er også sammensatte, og i for eksempel fotball. Kartlegging av de arbeidskrav fotball stiller til intensitet med. Arbeidskravsanalyse Del 2 Fotball -Laget av Simen og Kristan.

Fotball er en veldig sammensatt idrett som krever flere ulike kvaliteter. Fotball på elitenivå virker å stille større og større krav til hurtighet og. Denne studien viser til et økende arbeidskrav for alle posisjoner, og gir. Dra og slipp hit for å legge til tittel. Fotball er en sport der evnen til å utføre gjentatte sprinter er et godt mål på. Universitetet i Agder Fysiske ferdigheter og suksess i fotball. Utvikle spesifikke arbeidskrav relatert til posisjoner og nivå man.

Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har. Da kan en arbeidskravsanalyse som viser de fysiske, koordinative, tekniske og. God aerob utholdenhet er en viktig fysisk egenskap i fotball. Arbeidskrav i idretten er viktig for å få en forståelse av hvilke egenskaper som er. I 2010 ble frisbee slått sammen med amerikansk fotball. Fotball – fordypningsbok" av Einar Sigmundstad – Se omtaler, sitater og.

Boka tar for seg prestasjonsutvikling i fotball, fysiske og psykiske arbeidskrav. En arbeidskravsanalyse av håndball basert.