Rømningsvei vindu

Det er visse minimumskrav til åpningens størrelse for at et vindu skal kunne brukes som rømningsvei. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med.

Rømningsvei vindu

DSC 0134 Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (boliger) kan vindu, som har underkant mindre enn 5 m over planert. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning.

Rømningsvei vindu

Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til sammen. Men det stilles også en rekke andre krav til dine nye vinduer og dører, alt etter hvor og i hvilken bygning de skal settes inn i. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium. Vi i Trenor Vinduer vil bidra til å finne den beste løsningen og hjelper deg med.

Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent.

Rømningsvei vindu

Det er flere faktorer som spiller inn. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt "skyttergrav" for å få lys og rømningsvei. Hvilke mål må det da være på denne "skyttergrava" for at. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst 60 centimeter og en fri høyde på minst.

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle. Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må. Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan. Avstanden fra nedkant av vinduet eller fra balkongen til planert terreng kan maksimalt være 5. Man hører stadig at det er ulovlig å benytte rom uten rømningsvei som soverom, si f. I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom.

Underkanten av vindu må ikke være mer enn 1 m over gulv. På rommet er det et vindu, som er bare noen cm over bakkeplan. Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm. Skal ikke et soverom ha en rømningsvei, utenom selve døra? Vinduene er nå 90 cm brede og 30 cm høye (åpning), og det er for lite etter hva jeg har lest. For å kunne vindu som rømningsvei, vil det være flere faktorer å passe på.

Om underkant av vindu er mindre enn 5 meter over. Det finnes flere valgmuligheter for vindu som skal på vegg, skråtak eller tak. Fast karm bør ikke monteres hvis vinduet er en potensiell rømningsvei. Rom for varig opphold skal ha vinduer og utsyn. Vinduer som skal brukes som rømningsveier må dessuten være lette å åpne uten bruk av. I etasjer og plan i boliger som ikke har utgang tilrømningsvei, bør minst hvert annet rom ha vindu som tilfredsstiller forutsetningene til vindu som rømningsvei. Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning.

Adkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer.