Yttervegg tykkelse

Hva er kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK 10? Ytterveggen er verre, vi vet ikke helt hvilket materiale vi skal bruke enda. Men selvsagt tykkere dersom det er spesiele behov f eks på badet.

Yttervegg tykkelse

Boligbygning med laftede yttervegger må tilfredsstille. Standard tykkelse på norske yttervegger er gjerne 25 centimeter. Om man ved bruk av PIR kan redusere tykkelsen på veggen med ti centimeter. I dag legger SINTEF Byggforsk opp til at fremtidens yttervegger med mineralulliso- lasjon normalt vil ha en samlet isolasjons- tykkelse på ca.

Yttervegg tykkelse

Helårsbolig og fritidsbolig med laftede yttervegger.

Utgangspunktet er at dagens bygninger skal ha 25 cm isolasjon i ytterveggen, 30-35 cm isolasjon i taket og 25-35 cm isolasjon med god randisolasjon i gulvet. Er det noen som kan fortelle det eksakte krav, kan jeg gå for 148mm vegg tykkelse? Småhus og fritidsboliger med laftede yttervegger. For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder likevel kun. RD-verdien viser hvor god varmemotstand et produkt med en gitt tykkelse har. En del hytteprodusenter gjør nå et stort nummer av at de har gått opp fra 10 til 15 cm tykke yttervegger.

Andre igjen sier at det er mer å hente på. Med frem- tidens strengere krav til energi- bruk blir en naturlig konsekvens at veggene bygges tykkere for.

Yttervegg tykkelse

Etterisolerer du ytterveggene kan du gå en varmere, billigere vinter i møte. Total tykkelse på ferdig vegg vil avhenge av hvilke funksjonskrav veggen skal oppfylle, f. Vi ser på varslede isolerte vegger med tykkelse på over 40 centimeter som ren skremselspropaganda. Så tykke skal det ikke bli nødvendig å. Eksempel på gjennomgående yttervegg. Oppbygging av vegg med gjennomgående stender av sammenlimte lameller.

Yttervegg av Leca Isoblokk 35 cm over bakken med puss på utvendig og. Yttervegg isolasjon har vært en stund i markedet. Men for å kunne fastslå hvilken tykkelse er nødvendig, er det viktig å foreta en beregning. Yttervegg av Leca Isoblokk 30 cm over bakken med puss på utvendig og innvendig. Yttervegg i massivtre er en stabil konstruksjon som med sine 88mm er solid nok for. Utvendig legges fuktsperre og isolasjon i den tykkelsen som er nødvendig. Utgangspunktet bør være at dersom mer enn halve ytterveggen er gjenfylt med masser, sløyfes.

Fiberforsterket avrettingsmasse legges ut i tykkelse på ca. Ved slike tilfeller endres bindingsverkstender fra 36 x 148 mm til 36 x 198 mm. Semullit Standard i tykkelse 25 og 50 mm monteres på lekter. Semullit Standard i tykkelser 70, 100. Etter at ytterveggen er ferdig snekret monteres isolasjon fra innsiden. Glava Rull A 37 i tykkelse 150 mm leveres skreddersydd både i bredde og lengde.