Yrkesrettet utdanning for voksne

Prøv vår søketjeneste og finn din utdanning! Vi tilbyr en rekke korte, yrkesrettede studier og kurs som hjelper deg å komme raskt ut i arbeid. Yrkesrettet utdanning passer for deg som.

Yrkesrettet utdanning for voksne

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen. Derfor begynte jeg like gjerne på en ny utdanning. Jeg valgte helsefagarbeider, fordi det er en god blanding av omsorg og vernepleie. Kunne du tenke deg en kort utdanning eller et kurs som gir deg muligheten til å.

Yrkesrettet utdanning for voksne

Her finner du alt fra korte kurs for arbeidsliv og privatpersoner til yrkesrettede.

Jeg er svært interessert i å undersøke muligheten for å ta yrkesrettet utdanning som elektriker som voksen. For øyeblikket er jeg 27 år gammel. Har du tanker om å fullføre en utdanning som voksen, må du gå inn på nettstedet ViGo og registrere din. Programfag er de fagene med yrkesrettet innhold. Utdanningen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasses den enkeltes behov. Som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger. Opplæringsloven gir nærmere regler voksne kandidater rett til å avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat.

Yrkesrettet utdanning for voksne

På disse sidene har vi samlet nyttig informasjon og tips for deg som er voksen og ønsker å ta utdanning innen videregående skole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på. Fagskolen er godt egnet for etter- og videreutdanning for ungdom og voksne, samt for. Lofoten reiselivsfagskole – en yrkesrettet utdanning med Lofoten som. Yrkesrettet kompetanseheving for unge, unge voksne, voksne og godt. Fagskole er videreutdanning for de som har yrkesrettet utdanning fra. Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som.

Dette er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller. NOKUT har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og. Norge, og også voksne har rett til grunnskoleopplæring. Fagskolen er et kortvarig, yrkesrettet alternativ til høyere utdanning. Verdige Smil gir yrkesrettet utdanning til ungdom og voksne med begrensede ressurser. Dette er et tiltak for å gi vanskeligstilte en mer uavhengig fremtid. Fagskoler tilbyr en få en kort og yrkesrettet utdanning.

Praksiskandidat: Voksne kan få fritak fra kravet om bestått fellesfag, og få fag- eller.