Yrker med god lønn

Ikke overraskende følger relaterte yrker i helsevesenet høyt på listen over meningsfylte jobber med høy gjennomsnittslønn. Og mange ville nok sagt seg enig i at. Få svar på hvilke jobber du kan tjene deg rik på her.

Yrker med god lønn

Du kan få millionlønn i mange yrker. For eksempel tjener enkelte advokater. Her er de ti jobbene som gir deg høyest månedslønn: 1. FREMTIDSRETTEDE YRKER: – Det er stor etterspørsel etter kvinner i.

Yrker med god lønn

Høyeste lønn for lite arbeid er å gå på BI og bli sivilmarkedsfører.

Yrker som ingeniør og sivilingeniør havner ikke så høyt opp i. Den høyeste lønnen er lønnen hvor 90 prosent tjener mindre og 10 prosent tjener mer. Her kan du sammenlikne din egen lønn med utbetalingene i andre yrker. Hvis du har lyst på god lønn, følg med på skolen og ta utdannelse! Vår oversikt viser at en rekke yrker som ikke krever høyere utdanning gir deg bedre lønn enn for eksempel lærerne. Best betalte jobber uten utdanning Yrke og utdanning. Et klassisk eksempel på enkel jobb med god lønn er søppeltømmer, der er det vel. Det er dessverre ikkje mange yrker som både har kort utdanning, god lønn og lite arbeid.

Yrker med god lønn

Som grunnregel så må du stryke et av desse tre. Fotograf er det yrket hvor du har dårligst lærlinglønn av alle yrker, ganske tøft å komme seg gjennom og vanskelig å få en spennende jobb. En oversikt i Finansavisen viser at nyutdannede flygeledere er den yrkesgruppen som rager øverst på listen over høyest startlønn. Disse yrkene gir deg garantert jobb i fremtiden. Det er veldig viktig at man har god karriereveiledning i videregående og kanskje allerede i. Jeg vil advare mot å velge noe bare fordi man tror man får en høy lønn eller får jobb veldig lett. Nyutdannede økonomer danker ut jurister i lønn.

Oversikten under viser yrke og forventet årslønn til 125 yrker. Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288. De fleste søker arbeid på bakgrunn av hva de liker å jobbe med. Har du likevel problemer med å velge yrkesretning kan du bruke lønnen som en indikator på. For de fleste er lønn en viktig del når du skal velge jobb, men i mange yrker kan det være vanskelig å vite hva som blir den eksakte lønnen. De høye karrieremulighetene, den lave helserisikoen og god lønn gjør. Side med 2347 svar fra våre spesialister innen Yrkesvalg.

Må jeg være god i fag for å bli tannlege? Slutter i politiet for å jobbe andre steder pga lønn. De forteller deg om sin arbeidshverdag, hva de liker ved yrket sitt og hvorfor de. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Kostøkonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en. Meningsfylte jobber med høy lønn – karrierestart.

FriFagbevegelse har gått gjennom over 100 yrker i privat og. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn. At ikke flere oppgir utsikter til god lønn blant topp tre-kriteriene er sympatisk. At studiet fører frem til et yrke med høy status, er bare viktig for 7. Følgende 10 yrker skal være aller best for balansen mellom arbeid og fritid ifølge en. Ok, det blir en del matemattikk, men er du nerd nok, og god nok, til å få en. Du tror kanskje høy lønn og høy status vil gi deg et godt liv? Bare én av sju kvinnelige studenter setter «yrker med høy lønn» som. I tillegg til at eliteutdanningene gir høy lønn kan det være økonomisk.

Kvinner må tørre å tenke lønn når de velger utdanning. Men lønnsforskjellen mellom klassiske kvinne- og mannsdominerte yrker er rett og slett. Høyere studier innenfor ingeniørfag og økonomi er en god billett for kvinner.