Vestbyen kvartal

Dette blir en av de siste brikkene i Utstillingsplassen Eiendom AS sin boligbygging i Vestbyen som realiseres. Vestbyen Kvartal blir nærmeste nabo til. Ved siden av oppgraderte Vestre torg skal Utstillingsplassen Eiendom AS reise kvartal 13 igjen.

Vestbyen kvartal

Vestbyen Kvartal kommer til å bestå av boliger, forretnings -og kontorvirksomhet. Kvartalet blir nærmeste nabo til Teglgaarden, Hamar sentrum, Kulturhuset og. Utstillingsplassen eiendom har planer om å bygge i underkant av 80 leiligheter i prosjektet, som har fått navnet Vestbyen kvartal.

Her på kan du få informasjon, planer om byggeprosjektet og opplysning om hva som skjer i.

Vestbyen kvartal

Detaljregulering for kvartal 14 legges ut til offentlig ettersyn. På vegne av Storhamargata 43 AS varsles med dette oppstart av detaljregulering iht. Vestbyen Kvartal er et nytt og spennende boligprosjekt, utviklet av Utstillingsplassen Eiendom AS, med en sentral. Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22. Reguleringsplan kvartal 9 – Planbeskrivelse. Hensikten med reguleringsplanen er å legge. Vestbyen Kvartal – Leilighet på 34 m² med 2 soverom til salgs av eiedomsmegler Terje Hoelseth.

For en respons, sier Nils Østby-Deglum hos Utstillingsplassen Eiendom. På under et døgn ble 23 leiligheter solgt i Vestbyen Kvartal.

Vestbyen kvartal

Bor du i Vestbyen Kvartal er du nærmeste nabo til alt fra kafeer, restauranter, kulturhus og kveldsturer på strandpromenaden bort til Domkirkeodden. Utstillingsplassens planlagte byggeprosjekt Vestbyen Kvartal fikk en. Bor du i Vestbyen Kvartal er du nærmeste nabo til alt fra kafeer, restauranter, kulturhus og. Gården tilhørte da den kjente byggmesteren. Knud Morterud, og ble antakelig oppført i. Gården var stor ut fra tidens målestokk. Selskapet er nå i ferd med å lansere prosjektet Vestbyen kvartal, som rommer 80 leiligheter.

ATTRAKTIVT PÅ HAMAR: Teglgaarden er blant. Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Hamar- Innspill fra Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF). RLF ser at Universell Utforming er kommet bra med i. HAMAR KOMMUNE –OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VESTBYEN 2. Fylkesrådet påpeker at det til denne store planen, som omfatter syv kvartaler sentralt. Vestbyen 36, og er i tellingen benevnt f. Detaljreguleringsplan for Kvartal 13. Områdereguleringsplan for Vestbyen 2. Leilighetsorientering i en dreibar og aktivt 3D modell av hele kvartalet, hvor du. Vestbyen bør bli et meget attraktivt sted å bosette seg. Adresseliste for Kvartal 98, felt B12.

I 2011 kjøpte Utstillingsplassen Eiendom opp fire kvartaler i Vestbyen i Hamar. Først ble en del av det gamle fabrikklokalet oppgradert til. Søk kroner hedmark vestbyen på kart. Vestbyen IL) og Læringsverkstedet Hammersborg AS. Vestbyen er stadig den mest belastede bydel. Aalborg Sygehus Syd var topscorer i det forgangne kvartal bøderegnskab.

Vedtægter for Vestbyens Erindringsværksted.