Veldedige organisasjoner liste

Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Sider i kategorien «Norske ideelle organisasjoner». Under vises 119 av totalt 119 sider som befinner seg i denne kategorien.

Veldedige organisasjoner liste

De har selv laget en liste over de organisasjonene de mener det er trygt å gi penger til. For å havne på denne listen må man kunne bevise at. Her finner du medlemsorganisasjoner delt opp i kategorier. Du kan også se alle organisasjonene listet opp alfabetisk.

Veldedige organisasjoner liste

BufretLignendeFrivillighetsregisteret er et offentlig register over frivillige organisasjoner, som skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og o. Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med over 100 millioner frivillige i 186 land. Dagen: Misjonsorganisasjon ute av OBS-liste (05.12.2015). NRK: Mye juks blant veldedige organisasjoner (12.10.2012). I Norge finnes det mange frivillige organisasjoner, som jobber for at barn og unge skal ha en meningsfylt og trygg hverdag i sitt lokalmiljø. Du kan bare kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Her finner du en liste over godkjente utenlandske organisasjoner. Her er en oversikt over lokale organisasjoner og foreninger innen det humanitære og sosiale feltet. For informasjon om organisasjoner i andre kategorier.

Veldedige organisasjoner liste

Vi trenger frivillige lærere til norskkurs for voksne innvandrere! Microsofts program for donasjon av programvare for frivillige organisasjoner og. USA mottatt donasjoner til en listepris på over. Open license for veldedige organisasjoner. På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. Det utarbeides en årlig liste for alle frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som godkjennes av likningsmyndighetene.

En ny måling av frivillig innsats indikerer at det frivillige arbeidet utgjorde nærmere 140 000 årsverk i 2013. Innsamlingskontrollen har satt tre nye organisasjoner på sin obs-liste- for to av disse er Kronprins Haakon og prinsesse Martha Louise øverste. Svært mange organisasjoner baserer sin virksomhet på frivillig arbeid. Mange har også spesielle prosjekter som krever at frivillige stiller opp i en bestemt. Vi kaller det en OBS-liste, altså en liste over organisasjoner giverne bør være oppmerksomme på. I disse tilfellene er vi kritiske til ressursbruken. Av de 20 veldedige organisasjonene i Norge som samlet inn mest.

I Sverige er dyrevernsorganisasjonen WWF nummer ni på listen over de.