Vannføring gaula

Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Vannføringen i Gaula var lørdag morgen den høyeste på over 20 år, melder Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE).

Vannføring gaula

For fisket i Gaula betyr Gaulfossen mye, når elva har høy vannføring kommer laksen seg ikke opp igjennom dette juvet, derfor er fisket best fra utløpet av fossen. Gaulas hovedvassdrag er uregulert og vannføringen vil derfor påvirkes av snøsmelting og nedbørsmengde. Dette medfører også hurtigere endringer i. Det er en meget stor vannføring, og det betyr at i morges var Gaula i vannføring på størrelse med Glomma, sier vakthavende hydrolog i NVE.

Vannføring gaula

Torstein Rognes måler vanntemperaturen i Gaula jevnlig. De første tilreisende laksefiskerne er på plass i Gauldalen. Vannføring og temperatur sjekkes fra dag til dag.

Gaula regnes av mange som Norges beste fiskeelv etter laks. Vannføringen i Gaula forandres ekstremt mye gjennom sesongen og mellom døgn. Gaula er en av Trøndelags lengste elver, og har et enormt nedslagsfelt. Det fører til at den er en utpreget flomelv med store svingninger i vannføringen. Under finner du all informasjon du måtte trenge før du besøker våre Vald. Har spørsmål om valdene våre, kan du lese om dem under “Våre Vald” i hovedmenyen. I august 2011 gjorde elva skade for 16 millioner.

Dette blir min første tur i gaula og forventningene stiger i takt med vannføringen :glare: Sølvreven og resten av expert-panelet må gjerne komme. Lurer på å ta turen til Trøndelag under lakseåpningen (Gaula eller Orkla), men gidder ikke å kjøre 80. Blir vel muligens lav vannføring i Orkla. Laksefiske i Gaula i Sogn og Fjordane En av de største elvene på Vestlandet. Gaula som resipient for Norsk Kylling AS 6568-2013 30092013. Vannføringsprognosen fra NVE’s flomvarslingstjenesten for ukas første tre dager viser forventet stor vannføring i Trøndelagsregionen.

Hva tror egentlig Fellesforvaltningen i Orkla og Gaula, at sportsfiskere. Gaula var i lange perioder svært liten. Det er en kjensgjerning at Gaula kan være lunefull når det gjelder vannføring, og særlig mot slutten av sesongen kan man oppleve rimelige ”tørre” tilstander. Oppgang av fisk til de øvre delene er avhengig av vannføring. Videre har vi vurdert hvor stor vannføring som kreves for å få laksen til å vandre opp i. Fra Gaula og Surna er det tidligere påvist sammenheng mellom gjen-. Fin vannføring, så no kan ein ta flott ørret. For informasjon om elva sjå facebook sida: Gaula i sunnfjord. Numedalslågen, Driva, Orkla og de midtre delene av Gaula, men også andre områder fikk.

Da flommen i Vorma kulminerte, var vannføringen ut av Mjøsa anslagsvis 4000. Et stalltips i et år med normal vannføring i Gaula er etter St. På et vald jeg fisker på i Gaula er det best når det er over 200 m3 på den. For at det skal skje, må det også lages en tiltaksplan i Gaula med mindre sidevassdrag. Ved Haga bru er minste og største observerte vannføring i perioden. Horgøien august 2015, vannføring på 9 kubikk.

Vannføringen over året økes betydelig, men i. Kryssing av Gaula: Liten negativ konsekvens i gyteområde for laks og.