Utvendig isolering av grunnmur

Minimalt fuktopptak og høy trykkfasthet er viktige egenskaper når det isoleres i bakken. Ved tilbakefylling av masser mot grunnmur, utsettes utvendig isolasjon. For drenering og utvendig isolering av kjelleryttervegger.

Utvendig isolering av grunnmur

Lim for montering av grunnmursplater til grunnmur. Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt. Utvendig isolering av kjellervegg med XPS: Knotteplast eller ikke ?

Utvendig isolering av grunnmur

Skal drenere, og samtidig varmeisolere grunnmuren (betong). Platene limes til grunnmuren med frostsikkert lim, eller festes med.

Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige. Xtra gir et tett, beskyttende sjikt på utvendig side av grunnmuren. Drenerende isolasjon gir varmeisolering, men ingen fullverdig fuktbeskyttelse. En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool. Du kan velge både utvendig og innvendig etterisolering for mur- og betongvegger. Utvending isolering av mur- og betongvegger: Fordeler.

SINTEF Byggforsk n Utvendig isolering?

Utvendig isolering av grunnmur

Der fasaden skal ivaretas må det derfor isoleres innvendig og med. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør kun. Vi er i gang med å isolere grunnmuren utvendig med XPS trykkfast isolasjon. Vi bruker polyuretanlim for å feste platene til veggen. Fuktinntrengning i grunnmur, kjellergulv og overganger mellom vegg og gulv. Husk at en utvendig isolering gir en jevn og god inne temperatur samt at.

Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi. Fuktsikring av kjeller og grunnmur oppnås ved å bruke utvendig, dampåpen isolasjon med høy dreneringskapasitet og kapillærbrytende effekt. Nytt utvendig tettesjikt + utvendig. Det viktigste er knotteplasten for å få luftsjikt mellom ny vegg og grunnmur. Men følgene av ikke å drenere rundt grunnmuren er store. Han påpeker også at sikring av grunnmur med utvendig isolasjon høster bred. Vi skal drenere rundt huset og da vil jeg isolere grunnmuren samtidig.

Gå for 200 helst 300mm isolasjon under og over bakkenivå.