Utnyttelsesgrad tomt bergen

For å regne ut dette, må du bruke informasjon om hva som er arealene på bygninger og konstruksjoner på tomten. I bestemmelsene til planen er utnyttelsesgrad satt til maksimum 30 % og. Vedrørende at det i avslaget er henvist til at inntil ⅓ av tomten kan. Hovedtema i brevene gjelder spørsmål om beregning av utnyttelsesgrad for prosjektet. Bruksareal for bygningene på tomten skal inngå ved beregning av TU. Hvor stor utnyttelsesgrad har tomten? De nye forskriftene er vedtatt, men de må utdypes i en veiledning innen 1. I reguleringsplanen min fra 1978 står det at utnyttelsesgraden er 0,25.

Huset mitt har en takflate på 133kvm inkl. Vi flyttet inn i nytt hus for 1 år siden og hadde da via vår arkitekt fått inntegnet en garasje som var med i BYA sammens med huset. Overskridelse av utnyttelsesgrad i dette omfang bør skje gjennom. Søknad om dispensasjon ble først avslått av Bergen kommune ved etat for. Under viser vi hvordan utnyttelsesgraden skal regnes ut for både % – BYA og. Bebygd areal for en tomt skrives m2 –BYA og angis i hele tall.

Det kan være ny prisrekord for en tomt i Bergen. Rekordtomten har en utnyttelsesgrad på 50 prosent.

Utnyttelsesgrad tomt bergen

Utnyttelsesgrad: I kommune- og reguleringsplanene settes det en utnyttelsesgrad, altså hvor stor del av tomten som kan bebygges. Spørsmål: Sett at man har en utnyttelsesgrad på 2,5% på en tomt, og at tomten er 1000 kvm. Den nye Søreide skole ligger like opp i bakken fra denne tomt. Ifølge Bergen kommune har tomten en utnyttelsesgrad på 50%. Bergen kommune har fått forlenget uttalefristen fra 15. Tomter» er i veilederen definert som område for bebyggelse og anlegg.

Da tilbygget fører til at tillatt utnyttelsesgrad blir overskredet med 2. Med dette tilbygget ser vi at vi overskrider utnyttelsesgraden på tomten med 2. Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transport. Etter mange år med fri sikt fra terassen ble nabotomt solgt og skulle bebygges, han. Hva med utnyttelsesgraden på tomta ,er den avskaffa ? Velforeningen har et debattinnlegg på trykk i dagens Bergens Tidende. Fagetaten ønsker utnyttelsesgrad for planområdet fastsatt i %-BRA.