Utførelsesklasse exc2

For de fleste stålbygninger bygget i Norge, vil EXC2 være det passende kravet. Når det ikke er beskrevet utførelsesklasse, sier punkt 4. Tilsvarende er stålverksteder, sertifisert i EXC2, også sertifsert i EXC1.

Utførelsesklasse exc2

I listen over sertifiserte medlemsforetak er det angitt utførelsesklasse (EXC) som. Tillegg C i NS-EN 1993-1-1 krever at utførelsesklasse skal spesifiseres for:. Hvis ingen utførelsesklasse er angitt, skal man benytte EXC2, i følge punkt 4. Godkjente foretak etter NS-EN 1090-2: Godkjennelse nr.

Utførelsesklasse exc2

Nivå 1 kvalifiserer til: – sveisekoordinering for utførelsesklasse. EXC2 for stålfasthet inntil S355 og for tykkelser inntil 25 mm.

Byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. CPR-3023 Komponenter til lastbærende stålkonstruksjoner, utførelsesklasse EXC2, sveisekoordinatorkompetanse C. Det er krav til NDT i utførelsesklasse 2 – 4 (EXC 2-4). EXC2 – tilsvarer standard kvalitetskrav i samsvar med NS-EN ISO 3834-3; – EXC3 og EXC 4 – tilsvarer omfattende kvalitetskrav i samsvar med NS-EN ISO. Dimensjoner: Lengde 4440, dybde 800 mm. Materiale: Galvanisert stål og laminert. Generelt er stålkonstruksjonene i utførelsesklasse EXC2.

Utførelsesklasse exc2

Spesielt vedrørende sveising på plassen: Dersom sveising på plassen er nødvendig.

Norsk Stålforbund har i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund utviklet kurset ”Nasjonal sveisekoordinator 1090-2” for utførelsesklasse EXC2 og EXC3. Veiledning til valg av utførelsesklasse er gitt i et informativt tillegg B i NS-EN 1090-. UTFØRELSESKLASSE: EXC2 KORROSIVITETSKATEGORI: USPESIFISERT HORISONTALE SKRUFESTER: INGEN PROFIL: UTEN SLISSER STEGHØYDE:. EXC2 med tanke på type konstruksjon dette er. Valg av utførelsesklasse for stålkonstruksjoner er basert på: Konstruksjonens. Lokalisering: Gjelder søyler montert i vegg for bæring av tak. Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2. Herdetiltak: Fuktig herding ved vannoverrisling. Vi er CE-godkjente i NS-EN1090-1 og 2 i utførelsesklasse EXC2 og våre prosesser granskes og oppfyller kravene i henhold til ISO 3834-2:2005.

Lokalisering: Søyler langvegger, høy hall. Materialegenskaper ihht NS-EN ISO 898-1. Tillvirkning ihht NS-EN 1090-2, utførelsesklasse EXC2. I hvilken utførelsesklasse (EXC) ønsker foretaket å være virksom? EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg. Gnist Industriservice AS er godkjent og sertifisert av AAA Certifikation AB og kan levere stål i henhold til NS-EN 1090 og utførelsesklasse EXC2. Utførelsesklasse EXC2 EN 1090-1:2009+A1:2011. Brannmotstandsevne NPD EN 1090-1:2009+A1:2011.

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN 1090, og kan produsere CE-merkede stålkonstruksjoner i utførelsesklasse EXC2. Nivå 2: Målgruppe er folk med fagbrev. Sveisekoordinering for utførelsesklasse EXC2 for stålfasthet ≤ S355 og for tykkelser ≤ 25 mm. Metacon Industrimek AS er nå sertifisert for tilvirkning ihht NS-EN 1090-1 i utførelsesklasse EXC1, EXC2 og EXC3 for stål S355 og lavere. SB Produksjon ble i januar 2013 sertifisert til å CE merke stål konstruksjoner i utførelsesklasse EXC2 ihht EN 1090-2 og deklarasjon ihht EN.