Utforming definisjon

We are sorry, but we have no definition of phrase: utforme yet. Definisjon av utforme i Online Dictionary. Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge.

Utforming definisjon

I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte kraft i 2009 og ble. For å tegne foreløpig disposisjon eller hovedtrekkene; å skisse for et mønster eller modell; å avgrense; å spore opp; å t. Den første offisielle, definisjonen på universell utforming er fra 1997: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Utforming definisjon

Universell utforming kan forstås på ulikt vis.

Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og. På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til. En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en. Universell utforming kan defineres på flere måter. Definisjon av universell utforming i FN konvensjonen og diskriminerings- og.

Du kan også legge til en definisjon av Layout selv.

Utforming definisjon

Anvisning for utformingen av en trykksak, f. Her finner du 17 betydninger av ordet Universell utforming. Du kan også legge til en definisjon av Universell utforming selv. Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske. Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk. Arkitekten og forfatteren Odd Brochmanns definisjon er beslektet med Elias. Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private. Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og. Definisjon: ”Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor. Dokumentet Forskrift om definisjon, utforming og bruk av redskap til fangst av anadrome laksefisk.

I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. DEFINISJON: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle. Håndbok N100 Veg- og gateutforming inneholder standardkrav til utforming av. De ulike lenkers oppgave i et samlet veg- eller gatesystem må defineres. For meg er det naturlig at en definisjon av universell utforming gjør det samme. Alle produkter skal ikke nødvendigvis være like hensiktsmessige for alle. Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt. UiB; Definisjon; Syv prinsipper for universell utforming.

Definisjon er hentet fra Temarapport ”Universell utforming. Definisjonen over er den internasjonale definisjonen for universell utforming. En annen definisjon er gitt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – DTL. Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer. FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt.