Utfasing av oljefyring

Her får du informasjon om hvorfor du bør kvitte deg med oljekjelen, hvordan du kan gjøre det og hva som kan erstatte det oljefyrte anlegget. Du kan få støtte til å bytte ut oljefyren! Enova tilbyr støtte til utfasing av oljekjel.

Utfasing av oljefyring

Oljefyring i private hjem, næringsbygg og offentlige bygg resulterer i store årlige utslipp av klimagasser. I ny plan- og bygningslov, fremmet i Ot. Fyring med fossil olje og parafin er en lite klimavennlig måte å varme opp en bolig på.

I forbindelse med klimaforliket i 2012.

Utfasing av oljefyring

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av. Naturvernforbundet har lenge påpekt at det må settes et ambisiøst mål for frigjøring av energi i byggsektoren og at det trengs økt støtte til alle de som vil bidra. Utfasing av oljefyr kan svekke forsyningssikkerheten. Miljødirektoratet vil ha et forbud mot oljefyring fra 1. Dette gjør det ifølge Miljødirektoratet vanskelig å framskynde utfasingen. Utfasing av oljefyr: Dersom du er usikker på om du har en oljetank i hagen din.

Gamle ståltanker kan ruste og olje kan lekke ned i grunnen. Slik søker du om støtte til utfasing av oljefyr. Borettslag og sameier kan søke om to ulike støtteordninger: For å konvertere fra fossil oljefyring til fjernvarme les her.

Utfasing av oljefyring

Naturvernforbundet har lenge påpekt at det må settes et ambisiøst og konkret mål for frigjøring av energi i byggsektoren og at det trengs økt. ZEROs frokostmøte om utfasing av oljefyring 18. Talen er ikke gjengitt fullstendig ordrett som den ble holdt). I løpet av 2011 ble de siste oljefyrte anleggene byttet ut med fornybar.

En overgang fra oljefyring til fyring med biobrensel er et godt klimatiltak, men kan føre til mer lokal luftforurensing. Dette viser en nylig utført studie av hvilke. Informasjon om utfasing av oljefyring. Kommunen registrer en del feil eller mangelfull informasjon fra forskjellige aktører som retter seg mot et forbud mot bruk av. Over 100 innbyggere i Ski kommune møtte opp mandag kveld for å høre om alternativer til utfasing av fossil- og parafinolje. Dersom du er usikker på om du har en oljetank i hagen din, Bør du finne ut av dette. Hva svarer du som rørlegger hvis eieren av et eldre hus med fullt brukbar oljefyr kommer til deg og ber om tilbud på en ny.

Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo. Oljefri og Nøtterøy kommune et åpent informasjonsmøte om utfasing av oljefyring. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil oppdatere planen for utfasing av oljefyrte varmeanlegg i kommunene. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler oppdatert plan for utfasing av oljefyring i statsbudsjettet om én måned. Dette skyldes sikkert at oljefyring i EU-landene er svært utbredt og vanskelig å erstatte. Norge derimot har et godt utbygd strømnett og har lenge hatt krav om. Utfasing av oljefyring er mulig med dynamisk termisk lagring kaare.

Som første ledd i konvertering til vann-vann varmepumpe skal jeg nå sanere tank og kjele. Tenkte jeg skulle lage en tråd på dette for å dele erfaringer og. Lillehammer kommune samarbeider med Naturvernforbundet og Enova om å arrangere et åpent informasjonsmøte om utfasing av oljefyring. Myndighetene ønsker å forby bruk av fossil olje til oppvarming i boliger innen 2020. Har du en oljekjel kan du motta tilskudd fra. I «Klimaforliket» (Innst.

390 S (2011–2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil. Utfasing av oljefyring – konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo Varmepumpekonferansen 2014, 3. Dag Tønnesen, seniorforsker NILU Britt Ann.