Universell utforming

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og. Universell utforming har fått nye nettsider. Logobilde Nettavisen Nytt om Universell utforming flyttet fredag.

Universell utforming

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig.

Aktuelt frå andreUniversell utforming.

Universell utforming

Universell utforming logo og link til forsiden. Rådgivning og kvalitetssikring av universell utforming, 2014. Universell – jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig. Tilskudd til arbeid med universell utforming Publisert 18. Veien til et universelt utformet samfunn Publisert 15. Denne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 278, Universell utforming av veger og gater, 2011.

Det er et poeng å skille mellom universell utforming – dvs. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra. Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften. Universell utforming betyr at «produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke.

Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at. Kartverkets sider om universell utforming og tilgjengelighetskartlegging inneholder en kartklient, kartleggingsresultater, artikler, veiledere, lenker og tips for. Kommunalt råd for universell utforming er glad for at krysset mellom brua og Straumen sentrum har fått ledelinje og nedfelt fortauskant. Begrepet universell utforming blir forklart med at det er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor. Her legger vi ut artikler om både temaet boligpolitikk og temaet universell utforming. Fagstoff: Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Blant annet var Østfold en av åtte fylker, som var pilotfylke for universell utforming fra 2010 til 2012.

Norsk forskingslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Universell utforming er derfor en av Norges Handikapforbunds. Forskrift om universell utforming trådte i kraft 1. Forskriften skal sikre at alle nye IKT-løsninger som utvikles skal være universelt. Med denne boka skjønner du fort at en universell utforming både er inspirende og.