Universell utforming tek 10

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder. Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det.

Universell utforming tek 10

Mange lurer ofte på de samme tingene om universell utforming i teknisk forskrift (TEK10). Her har vi samlet et knippe spørsmål som går igjen. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og. Hvor i TEK10 finnes reglene om universell utforming og tilgjengelighet?

Universell utforming tek 10

Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn.

Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger er oppdatert etter TEK 10. Anvisningen tar for seg de grunnleggende prinsippene. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i. Funksjonskrav med ytelser for universell utforming. Uteareal for boligbygg med krav om heis. Følgende areal skal være universelt utformet. Endringen i TEK10 § 8-2 medfører at det ikke lenger stilles krav til universell. Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til.

Universell utforming tek 10

FOKUS PÅ UNIVERSELL UTFORMING OG TEK 10 GENERELT.

Strenge krav til tilgjengelighet og universell utforming av boliger oppfattes som. Strenge krav til tilgjengelighet og universell utforming av boliger oppfattes som begrensende. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket. Ny Plan- og bygningslov, TEK 10 (forskrift om teknisk krav til byggverk). For byggverk med krav om universell utforming og for bratt terreng til at 1:20 kan. TEK10 er bygd opp med grunnlag i denne definisjonen av universell utforming – og er en rettslig standard i henhold til.

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10), kapittel. Foto: TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder. Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10. Se video fra presentasjon om Plan og bygningsloven i praksis – TEK 10. Universell utforming kom som et krav i TEK10. I den nye plan-og bygningsloven er det gitt krav om universell utforming av bl.

TEK10 med utdrag fra tilhørende veiledning relatert til universell utforming av. Kravene om «universell utforming" og "tilgjengelighet» ved private og. PBL) og ny Teknisk forskrift (TEK10) detaljregulerer forholdene. Endrede planløsninger med tilhørende fallforhold og detaljer. Universell utforming kan påvirke plassering og tilfylling. Byggverk for publikum skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i. Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune. Krav TEK§ 10-2 Generelle krav til utearealer.

Definere og ivareta krav om universell utforming i et prosjekteringsoppdrag. Velkommen til temasiden om universell utforming i MAKS. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med.