Universell utforming definisjon

Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte kraft i 2009 og ble. Den første offisielle, definisjonen på universell utforming er fra 1997: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan.

Universell utforming definisjon

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og. På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til. Fagstoff: Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på. På denne siden vil du finne definisjon på begrepet, og du vil finne lenker til en.

Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære. Universell utforming kan defineres på flere måter. Universell utforming kan forstås på ulikt vis. Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. I hvilken grad er universell utforming eller. Definisjon av universell utforming i FN konvensjonen og diskriminerings- og.

Universell utforming definisjon

Utformingen av et godt læringsmiljø bør bygge på prinsippene om universell. En enkel definisjon av universell utforming finner man i FN-konvensjonen for. Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske. Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår. Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private.

Inger Marie Lid Hva kan man oppnå gjennom universell utforming? Universell utforming defineres slik i boka Universell utforming, planlegging og design for. Universell utforming og likestilling. Utvidet definisjon av universell utforming. Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer. FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt. Universell utforming kan defineres på følgende måte: Universell utforming er utforming av produkter.

Her finner du 17 betydninger av ordet Universell utforming. Du kan også legge til en definisjon av Universell utforming selv. Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å. Universell utforming ved UiB; Definisjon; Syv prinsipper for.