Undervisningsopplegg naturfag

Her finner du lenker til undervisningsopplegg, delt opp etter fag. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og. Kunst og kultursenteret, Matematikksenteret, NAFO og Naturfagsenteret har laget en serie undervisningsopplegg i teknologi og design.

Undervisningsopplegg naturfag

Vedlegg til veiledning til læreplan i naturfag. ReaLise skal ha fokus på rekruttering av jenter til realfag; spesielt matematikk, fysikk, teknologi, geofag og IKT. Hvilke holdninger har elevene til matematikkfaget og den undervisningen de møter? Mange elever finner matematikkfaget vanskelig.

Undervisningsopplegg naturfag

Problem, Oppgave: Opplegget går over to skoletimer, inkludert visning av filmen En råvare er en råvare og quiz. Læreren står fritt til å plukke fra. Lenker til naturfag og natur og miljø. I tillegg kan lærere hente ideer og undervisningsopplegg ved å gå inn på lærerrommet. Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og. Kreativ Undervisning, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Engelsk, RLE, prøve. Favorittblomsten min laget av papirhender.

La elevene tegne sine egne hender på et farget A4ark og klipp dem ut. Fest dem på en stor bit rulleark og lag en.

Undervisningsopplegg naturfag

Undervisningsopplegg 1: Faller alt like fort? På denne siden kan du laste ned undervisningsopplegg til utvalgte verk på videregående skole. I kompetansemålene for naturfag heter det at elevene skal. Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser. Her finner du en samling ressurser som fritt kan brukes til undervisning om temaet.

Oppleggene kan også finnes digitalt på naturfag. Filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg for 4. Tanem oppvekstsenter i Klæbu kommune. Undervisningsopplegget går over tre dager, og filmen. Månedens tospråklige undervisningsopplegg – naturfag. Vi har nå publisert et nytt tospråklige. Er du interessert i å utvikle læremidler i naturfag og samfunnsfag som kan brukes. To see more from Undervisningsopplegg 1-7 fra Gyldendal Undervisning on.

Med fokus på dette ønsker vi å styrke den grunnleggende ferdigheten regning i naturfag på 5. Her finner du totalt 12 undervisningsopplegg til bruk i på mellom og ungdomstrrinn. Undervisningsopplegget kan gjennomføres med eller uten presentasjonen Historien om en jakke som ligger her: Historien om en. Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade. Her kommer et forslag til undervisningsopplegg som både engasjerer og er relevant i forhold til flere av kompetansemålene i naturfag på flere. Charlotte Tvedte, høgskulelærar i kunst og handverk, og Torunn Hetland, høgskulelærar i norsk. Undervisningsopplegg naturfag og geografi: Elevkonferanse: Naturfag og Geografi Vg1.

Klasseledelse og utdanning for bærekraftig utvikling; Undervisningsopplegg: Velg et.