Ulovlig støttemur

Siden 2008 har disse naboene slåss forgjeves for å få revet denne ulovlig oppførte muren. Fet kommune vil gi entreprenørfirmaet som i fjor vår oppførte en sju meter høy støttemur i Løkenåsen dispensasjon fra reguleringsplanen. Med en støttemur som når høyere enn selve gjerdet, og en altan med. Ja, hvis de har bygd ulovlig, så er det mest sannsynlig at kommunen vil. Hvorfor kan ikke kommunen gripe inn på en enkel måte? Jeg blir frustrert når de ikke kan sette en tidsfrist. Alt etter hva som er bygget ulovlig, og om du eventuelt ville ha behov for dispensasjoner, bør det være en mulighet for å få prøvd saken i ettertid.

Byggesaksavdelingen har valgt og ikke prioritere denne saken da det. Støttemur som ikke er unntatt, krever at muren oppføres og omsøkt av. Det er svært viktig å undersøke på forhånd når man skal bygge noe, for ulovlig høy mur er ulovlig høy mur, enten eieren er fattig eller rik. Louise Steinsvik fra Jørpeland fortviler. Siden 2010 har verken kommunen eller entreprenøren som bygde den ulovlige muren sørget. Hei Jeg har en nabo som har satt opp støttemur i nabogrense for endel år siden som er 1,8m høy og ca 12m. På et kommunalt område langs vannet nederst i Zoarbakken i Brevik, har naboer oppført en mur uten å søke om lov.

Og i sommer ble entreprenøren i prosjektet ilagt et overtredelsesgebyr på 200. Da Sarillas nabo, Svenn Larsen, ville justere opp terrenget på innkjørselen, bygde han ifølge Sarilla ulovlig en 50 centimeter høy støttemur. Sokneprest i Lunder, Kai Helge Reinertsen, har fått både veivesenet og Hole kommune på nakken. TØNSBERG: Kommunen har ikke løftet en finger for å fjerne en ulovlig oppsatt mur på Husøy, tross klare føringer fra Sivilombudsmannen. Bergenkommune Etatforbyggesakogprivateplaner Postboks7700,5020Bergen Hjellestad. Melding#om#ulovlig#oppføring#av#støttemur#med#tilhørende#fylling#. Klage#på#Bergen#kommunes#saksbehandling#i#byggesak#200916204#. Det søkes om å sette opp en støttemur og garasje.

Tiltakets størrelse ; 38 m2 garasje + 18 m2 ulovlig underbygging av terrasse. Det ble søkt om å få beholde ulovlig oppført mur gjennom å få dispensasjon fra reguleringsplanen. Nabo mot nord Tone og Per Ivar Hoel hadde merknader til. Bakgrunn for pålegg om riving av ulovlig oppført forstøtningsmur. Oppsetting av mur i eiendomsgrense mot kommunal vei krever ansvarlig. Tar jernbane bånd fra denne eiendommen er også ulovlig, så når du bygger en jernbane tie støttemur, skal byggherren gå til den lokale trelast mill eller.

Gnr 111 Bnr 267 – Kjærnesveien 95 – Støttemur – Klage. Arbeidet med ulovlig oppført mur ble krevet stanset i brev av 05. Videre ble det opparbeidet em 40 meter lang natursteinsmur, 2,8 meter på det høyeste. I tillegg ble det bygget en 17 meter lang støttemur, og. PROBLEMPROSJEKT: Da denne støttemuren raste ut i fjor, ble det starten på en rekke. Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende: Snakk med naboen din først.

HAR KOMMUNEN RUTINER FOR REGISTRERING AV ULOVLIG.