Uis ansattsider

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. GODKJENTE RESSURSPERSONER VED DE ULIKE STASJONER. Sørge for at vinduer og døre er er lukket når du forlater rommet.

Uis ansattsider

Fagansvarleg skal vera tilsett ved Universitetet i Stavanger. Ved uttak skal skjemaet Kontrakt for bachelor- og masteroppgåva fyllast ut av kvar student og. Langsiktig rekruttering og kortsiktig. UiS – en drivkraft i samfunnsutviklingen.

Leder av det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS. Rapporten er offentlig og kan finnes på UiS sine ansattsider (under "Planer, prosesser og rapporter"). Rapporten vil bli lagt på eksterne nettsider i forbindelse. Grunnlagsdokument for arbeid med kvalitet i utdanningene. Gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på kvalitet i. Sentralbordet ved Universitetet i Stavanger 51 83 10 00 eller ring direkte til: Universitetsdirektør: Beredskapskoordinator. Universitetet i Stavanger er et internasjonalt forskningsuniversitet og en.

Den klare ambisjonen i denne handlingsplanen er å styrke UiS som. REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET. Ring deretter: Sentralbordet ved Universitetet i Stavanger 51 83 10 00 eller 3 10 80 (internnummer) som deretter varsler. Universitetsdirektøren og Strategi- og. Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiS (2015-2016). Institutt for petroleumsteknologi er et sterkt fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, med forskning og utdanning som holder høyt internasjonalt nivå. Forskrift om studier og eksamen ved UiS.

Vibeke Samsonsen gjør en komparativ studie av barnevernets undersøkelsesarbeid i Norge versus England som doktorgradsstipendiat ved UiS. Finland, Belgia og Universitetet i Stavanger. Det er godt å vite at det er mange engasjerte mennesker på UiS med det felles. På UiS´ ansattsider er det presentasjon av alle kandidatene. Oppdatert informasjon om prosjektet finnes forøvrig på UiS ansattsider: Mandat, prosjektgruppe og prosjektarbeidet Høringsnotatet følger mandatet for prosjektet. Til sist vil vi også uttrykke vår takknemlighet overfor arbeidsgiver (UiS EVU). I tillegg til brosjyrer som er å finne på campusområdet ligger beredskapsplanen også tilgjengelig på UiS sine studentsider, ansattsider og.

Forskningsbiblioteket i farta – hvilken vei kjører toget? Gå på ansattsider og studentsider og finne ut hvor brukeren er. UiS på lufta med nye ansatt- og studentsider. Det betyr at ansatte i løpet av mandagen vil få opp nye interne ansattsider som startside. Det betyr at ansatte i løpet av mandagen vil få opp nye interne ansattsider som. Get a full traffic statistics report with SimilarWeb and uncover their online marketing strategy.