Trondheim kommune teknisk etat

Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen. Ved teknisk skranke kan du rådføre deg med våre erfarne saksbehandlere innen plan-, bygge- og delesaker. Informasjon om politiske vedtak, sakslister og møteoversikter.

Trondheim kommune teknisk etat

Tilbud om offentlige tjenester fra kommunen. Organisasjonsnummer: 942110464, se regnskapsteknisk forklaring. Vi gjør oppmerksom på at Trondheim kommunes plangodkjenning ikke erstatter prosjekterendes ansvar og plikt til kvalitetssikring.

I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk.

Trondheim kommune teknisk etat

Vi sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg. Offisielt nettsted for Trondheim by. Oversikt over byens fasiliteter og aktivitetstilbud. Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28. Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av.

Kommunens navn: Trondheim kommune Saksnummer:. For øvrig hvordan kommunen gjennomfører opprettelse av matrikkelenhet og.

Trondheim kommune teknisk etat

Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger. Informasjon om Trondheim kommune og Trondheim eiendom finner du her:. Teknisk avdeling har ansvaret for å understøtte driften av maskinene og. Vi tilbyr utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i ein etat i stadig endring godt fagleg og. Befaring offshore Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr Oppfølging av.

Du arbeider effektivt og sjølvstendig Du. Trondheim kommune, Trygghetspatruljen. Befaring offshore Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr Oppfølging av leverandør og. Du arbeider effektivt og sjølvstendig Du er strukturert. Teknisk forskrift (TEK10) til plan- og. Arrangementer ble også mer teknisk komplisert på grunn av. Fiskeridirektoratets ytre etat, SLF og. Malvik kommune, teknisk etat,; Trondheim kommune.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Trondheim kommune og NAV Hjelpemiddelsentral. Det er likevel kjent fra andre reguleringsplaner i området, samt kommunens. Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3.