Trondheim kommune kart og oppmåling

Eiendomsdannelse – Oppmåling og seksjonering; Kart – Grunnkart, plankart, temakart, kartformidling og kart på nett; Eiendomsregister. Kart med mange verktøy som inkluderer alle kartlag. Avansert kart: Du må bruke "Vektorkart" for å få tilgang til alle kartfunksjoner.

Trondheim kommune kart og oppmåling

Informasjon om eiendom, deling, seksjonering, grensejustering, eiendomsskatt, kart, konsesjon og adressetildeling i Trondheim. Kommunen kan med dette tilby tilnærmet døgnåpen tjeneste, og sikrer at krav til utlevering av matrikkelinformasjon blir overholdt. OPPMÅLINGSARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN. Gebyr for arbeid etter matrikkelloven § 32, jf.

Trondheim kommune kart og oppmåling

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges.

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største. Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim kommune er én av ni enheter. Firma: Trondheim kommune; Søknadsfrist: 01. Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim kommune er én av elleve enheter. Kart- og oppmåling og byplankontoret. Trondheim kommune, kart- og oppmålingskontoret Ellen Tetlie Brevik. Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom.

Arbeidsgruppe: Trondheim kommune har i 2016 etablert ei eiga.

Trondheim kommune kart og oppmåling

Kommunens navn: Trondheim kommune Saksnummer:. Vi tolker det slik at kart- og planforskriften kan sikre dette, men vi mener det bør presiseres hvordan dette skal. Kart- og oppmålingskontoret er organisert under. Oppmålingsingeniør i Trondheim kommune. Sivilingeniør kart -og oppmåling i Trondheim kommune.

Eierskapsenheten er en av 10 enheter innenfor byutviklingsområdet: Byplankontoret. Byggesakskontoret, Kart- og oppmåling. Kart og oppmåling, Trondheim kommune, Trondheim, Norway. ARC-GIS, Middels, Ligger til Kart og Oppmåling. BILDEARKIV, Liten, Jobbing mot bilder på bildeserver via utforsker. A-J under ”Kart, deling, oppmåling, seksjonering, matrikkel.

Framlegg til gebyrregulativ Trondheim kommune (link til elektronisk utgave). Under brosteinen på Torvet i Trondheim finnes det spor etter flere hundre år med byliv. Høyre:Nauclers kart av den gamle byen i 1658. Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom NIKU, Riksantikvaren og Trondheim Kommune. Ta vare på og utvikle blå og grønne struktur i Trondheim kommune. Dette er nybrottsarbeid for Trondheim kommune og veldig gøy å være med på. Bortpå Kart og oppmåling for eksempel, der sitter de og lager. Kart I forbindelse med privat reguleringsplan og bygge- eller.

Dette kan være i målestokk 1:1000 i sentrale strøk av kommunen og 1:5000.