Trondheim kommune byggesøknad

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 TRONDHEIM. Av byggesaksgebyret skal anslagsvis 10 % dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf.

Trondheim kommune byggesøknad

Arealplaner skal kunngjøres på ulike stadier i planprosessen. Trondheim kommune kunngjør arealplaner med annonse i Adresseavisen og på. Meningen er at innbygger skal kunne utforme og levere byggesøknaden via nett.

Tjenesten skal hente inn registrert informasjon fra sentrale.

Trondheim kommune byggesøknad

Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. Snart kan Trondheim kommune tilby digital byggesøknad som forenkler prosessen for deg som skal søke om byggetillatelse. Tidligere var det feil i så mange som to av fem byggesøknader som ble innsendt til Trondheim kommune. Derfor jobber de nå med en digital. Det vet Tiril (5) og Ida (4) Syrtveit fra Trondheim. I flere måneder har Tiril og lillesøsteren brukt. I en “vanlig” byggesøknad, hvor det altså er krav om ansvarlige foretak, skal det være:.

Trondheim kommune har utarbeidet et eget skjema for nabosamtykke. Steinulf Hoel, bygningssjef ved byggesakskontoret i Trondheim kommune.

Trondheim kommune byggesøknad

Før byggesøknaden kan sendes til kommunen, skal søkeren varsle naboene. Naboene har rett til å se søknadspapirene, og har en frist på 2. Før bygningsrådet behandler byggesøknad, skal det foreligge uttalelse fra. Byggesøknad og tegning av tilbygg på hus i Trondheim Kommune 03. Byggesøknad og fasade tegninger på hytte i Samnanger kommune 03. Etter 3 uker ble søknaden sendt inn til kommunen. Offisielt nettsted for Trondheim by.

Oversikt over byens fasiliteter og aktivitetstilbud. Sammen med byggesøknad etter plan- og bygningsloven §93, skal det innsendes detaljert. Prosjekt «eBygg» i Trondheim kommune skal etablere nye løsninger for tjenestene digital byggesøknad og digital byggesaksbehandling. Anskaffelsesgrunnlaget fra Trondheim kommune. Trondheim Kommune, avfall og deponihåndtering. Trondheim kommune: Bestemmelser og retningslinjer i arealplan. Utbyggeren har nå sendt inn byggesøknad til Trondheim kommune. Nabovarsel og byggesøknad ligger her.

Effektmål for Trondheim kommune (1). Inngått kontrakt om leveranse av ny løsning for digital byggesøknad. Velg "blanketter for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen. Inklusive godkjenning av tegninger og beskrivelse fra. Trondheim kommune, avdeling kommunalteknikk. Tomtedelingssøknad er til behandling hos Trondheim kommune.

Byggesøknad sendes når tomtedeling er godkjent.