Trondheim byarkiv ansatte

Trondheim byarkiv: 72 54 82 80; Meglerpakken: 917 95 159. Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen. Se også Trondheim Byarkivs serviceerklæring vår for mer informasjon om våre tjenester og.

Trondheim byarkiv ansatte

Vi er Trondheim byarkiv – Byens hukommelse. Vi har eksistert siden 2004, og er arvtakere etter Trondheim kommunes arkiv som ble opprettet. Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra ca. Deriblant arkivene etter tidligere Strinda, Leinstrand, Byneset.

Trondheim byarkiv ansatte

Lurer du på hvem som var dine tippoldeforeldre?

Da kan du ta turen til Arkivsenteret Dora på lørdag. Statsarkivet samarbeider med Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim byarkiv, NTNU universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek i Arkivsenteret på. Kilderegistreringsprogram: Transkribert av: Ansatte ved Trondheim byarkiv. Transkriberingsdato: 2007-2008, Korrekturlest. Vi kan forvente en økning i arbeidsmengde og ansatte etter hvert som flere. Trondheim byarkiv er kommunens utøvende fagorgan innen arkiv og. Et stort knippe medarbeidere ved Trondheim byarkiv på Arkivsenteret Dora samlet 5. Bedrift underlagt TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Trondheim byarkiv ansatte

Olavs hospital (Også kjent som Universitetssykehuset i Trondheim, tidligere Regionsykehuset i Trondheim). Explore Municipal Archives of Trondheim’s 10892 photos on Flickr! Bedriften Trondheim Byarkiv i Trondheim i Trondheim kommune driver innen bransjen. Fra i dag streiker nærmere 5000 ansatte i Trondheim kommune. Elin Engen Harder ved Trondheim byarkiv. Harder Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side. Jean-Philippe Caquet – Trondheim Byarkiv 11. Vi forventer en økning i arbeidsmengde og antall ansatte etter hvert som enhetenes postmottak sentraliseres til Byarkivet.

Trondheim byarkiv valgte å omorgani- sere til prosessorganisasjon i 2011. Ar- beidsprosesser griper inn i hverandre, og henger sammen. Gateadresse, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim. Postadresse, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Eksempel på tid brukt på bevaringsvurderingen av de ansatte ved én enhet, Trondheim byarkiv: 20 arbeidstimer. Invitasjon til Prosalong i Trondheim: Tirsdag 18.

Jeg har tidligere vært ansatt i Trondheim kommune. Fullmakt gis på frivillig grunnlag, men Trondheim byarkiv anbefaler likevel at slik fullmakt blir gitt. Trondheims ansatte jobber sentrumsnært. NavnEtablert påForretningens AdresseSALONG PERLEN AS2015-11-10Ferjemannsveien 10 7042 TRONDHEIM. REN KRO AS2000-02-21Dokkgata 8 7042 TRONDHEIM. Jean-Philippe Caquet – Rådgiver Trondheim Byarkiv.