Tørketid betong før belegg

Før betong tildekkes skal relativ luftfuktighet (RF %) måles og godkjennes. Før belegg legges skal den relative fuktigheten (RF) måles og være garantert lav nok. Ut fra disse forhold kan man beregne forventet tørketid. Det er som regel ikke så viktig å vite hvor lang tid det tar før betongen har nådd. Kontrolleres opp mot ”kritisk fuktnivå” for belegget (vanligvis ca 90-85% RF). Estimering av tørketid (før støping).

Dette gir en tørketid på 515 tørketid på.

Tørketid betong før belegg

Det kreves vanligvis relativ fuktighet på 85% eller mindre før tett belegg kan legges på et betonggulv. For mer informasjon ta kontakt med våre teknologer. Hvor lenge må jeg vente før jeg legegr membran, og kan jeg. Setter du på varmekabler nå tørker betongen fortere ja, men det blir også. Mye av skadene på betonggulv med belegg skyldes dårlig. I tillegg til tørketiden kommer den våte herdingen.

Dette kan bety at den reelle uttørkingen ikke starter før betongen er under tak og beskyttet mot nedbør. Et nystøpt betonggulv inneholder mye vann som skal tørkes ut før det legges. Tørketiden kan antydes med beregninger, men beregning skal ikke.

Tørketid betong før belegg

NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di. Før montering av tette gulvbelegg anbefales alltid at det foretas fuktmåling. Hey’di Betongplan er en sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til.

Hey’di Betongplan benyttes på alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m. I våtrom skal Hey’di Betongplan alltid. Ny betong skal herde i minst 4 uker før maling og være fri for smuss, olje o. RF før det kan limes tette belegg på overflaten. Dette kan medføre opprissing av betonggulv hvis gulvet ikke gis. Muggsopp og råtesopp kan da utvikle seg over lang tid før det oppdages. På gulv med hel limt gulvbelegg ses fuktproblemet ved at belegget løsner fra underlaget og. Tørketiden er også avhengig av hvilket fuktnivå betongen skal tørkes til. Dersom sluk i gulvet er lagt før 1980 må du sjekke om det har en.

Tørketid før flisleg- ging er ca 24. Det sparer tid fordi armeringen er en del av betongen og du slipper å armere med jern og nett. Det vanligste er å støpe ringmur før du støper gulv. DØNN Selvuttørkende muliggjør tidlig legging av fliser, belegg etc. Priming utføres normalt dagen før sparkelmassen legges ut. Ved utlegging av tette belegg må også fuktinnholdet i f.