Trøgstad kommune

Informasjon om politikk, administrasjon, kommunale tjenester og kulturliv. Demensteamet inviterer pårørende til hjemmeboende, demente i Trøgstad. Den grenser til Enebakk, Fet, Aurskog-Høland, Eidsberg, Askim og Spydeberg.

Trøgstad kommune

Trøgstad kommune fra Trøgstad, Trøgstad. Offentlig forvaltning – Kommuneadministrasjon. Vi holder nå til i de gamle lokalene til Maxbo, i etasjen under Trøgstad Legekontor.

Trøgstad kommune

Venter du på snøen rundt omkring i #Norge?

Første del av uken blir mild og vÃ¥t, mens pÃ¥ torsdag kommer nordavinden og snøen mange steder! Trøgstad kommune har nær 5 400 innbyggere, med jevn befolkningsvekst de siste 15 årene og ligger landlig. Barnevernvakten i Indre Østfold: Rakkestad, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Aremark, Rømskog og Marker. Offisiell reiseguide for Indre Østfold med de 10 kommunene Askim, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Rømskog, Trøgstad, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet. Koordinater, bruksområder og gateadresser. Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller. Oversikt over alle barnehager i Trøgstad kommune.

Det er 270 barn fordelt på 5 barnehager i Trøgstad kommune.

Trøgstad kommune

Eldste bosetting De første spor etter bosetting i Trøgstad etter den siste istiden finner man ved Stikla. Ved den antatte boplassen er det funnet tre buttnakkede. Trøgstad kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen. Trøgstad kommune klassifiseres derfor som en kommune. Trøgstad ligger nord i Østfold fylke, mellom innsjøene Øyeren og Hemnessjøen (Øgdern). Kommunen er ca 205 km2 stor og har ca 4800 innbyggere.

Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet. Høring: Utkast til forskrift om varsling av. Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-. Amundsen, Arne Bugge: Trøgstads kulturhistorie. Virksomhetens adresse: Kirkeveien 13, 1860 Trøgstad. Trøgstadheimen bo- og servicesenter i Trøgstad kommune. Trøgstad kommune er med sine drøyt 5000 innbyggere en relativt liten kommune, noe som ikke er til hinder for at kommunen tenker stort.

Trøgstad kommune ønsker å skape en fast møteplass for og med lag og foreninger. For å videreutvikle et allsidig lokalsamfunn er samarbeid på. Tilsyn med Trøgstad kommune – kommunal beredskapsplikt. Tilsyn med kommunens ansvar etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal. Adresse (url) til virksomhetens nettsted:. Trøgstad gikk 12,8 millioner kroner i overskudd i fjor.

Dette skyldes lavere pensjonsutgifter enn budsjettert, og høyere skatteinntekter enn ventet.