Torvtak vedlikehold

Ingen torvtak er helt vedlikeholdsfrie. Det er med torvtak som med en plan, det kreves riktig stell for et godt og varig resultat. Men det fine og velpleide torvtaket er som regel et resultat av jevnlig vedlikehold og ettersyn. Et nylagt torvtak trenger vann, gjødsel, stell og vedlikehold for å holde seg godt. På denne siden kan du lese mer om våre anbefalte vedlikeholdstips for torvtak. Det er med torvtak som med en plen, det kreves riktig stell for et godt og varig resultat.

Torvtak vedlikehold

Du trodde kanskje at torvtaket ikke krevde særlig stell, men noe vedlikeholdsarbeid slipper du dessverre ikke unna. Her finner du tips og råd om legging og vedlikehold.

Vi er medlem av NFGT (Norsk Forening for Grønne Tak). HallingTorv har gjennom de siste årene blitt levert til hundrevis av hus- og hytter. Vi har svært mange fornøyde kunder, noe som er det. Torvtaket på hytta er egentlig ganske fint etter to-tre år med stell og omtanke. Ingen torvtak er helt vedlikeholds frie. Det er med torvtak som med plen, stell og vedlikehold de 2-3 første årene er avgjørende for å få et pent resultat. Selv med de beste råvarer og håndverkere kreves det oppfølging i ettertid for å sikre et bra resultat!

Torvtak vedlikehold

Et torvtak er et levende tak – det.

Torv på never har ved siden av spontak trolig vært det vanligste tekkematerialet i gammel tid. Etterspørselen etter rehabilitering og reparasjon av torvtak blir større og. Det viktigste, og ofte det enkleste vedlikeholdet et torvtak krever. Om du ønsker det kan du tegne en vedlikeholdsavtale av torvtaket på din hytte. Ved tegning av vedlikeholdsavtale utfører vi følgende arbeid. Vedlikehold: For å få et vakkert torvtak som holder seg år etter år, er det viktig med årlig vedlikehold. I løpet av det første vekståret vil taket etablere seg og du vil. Torvtak er avhengig av årlig vedlikehold for å holde seg "friskt og fint".

Vedlikeholdet omfatter blandt anna på våren å. Alle torvtak trenger årlig pleie for å holde seg friske og unngå skade. Hvis man lar torva stå uten noe form for vedlikehold, vil gressveksten gradvis reduseres og. Vi kontrollerer taket ditt og utfører det nødvendige vedlikehold. Det er ikke bare gamle torvtak som trenger vedlikehold, også nye torvtak trenger årlig kalking. TORVTAK LEGGING OG VEDLIKEHOLD torvtak. Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller.