Tjenestedesigner

Tjenestedesign er en metodisk og kreativ tilnærmelse for å levere helhetlige, forståelige og attraktive tjenester med hovedfokus på brukerens opplevelse. Tjenestedesign dreier seg om å skape gode og helhetlige opplevelser ved å sette brukeren i sentrum, i samsvar med bedriftens fremtidige strategi. Tjenestedesign handler enkelt forklart om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser over tid.

Tjenestedesigner

Tjenestedesign er en metodisk og kreativ tilnærming for å levere helhetlige, forståelige og attraktive tjenester. Metode for gode og trygge brukeropplevelser. Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Tjenestedesignere former og organiserer tjenester. Vi jakter etter en tjenestedesigner som vil skape kreative konsepter og omsette dem til løsninger.

Tjenestedesign handler om å gjøre tjenester nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Ved å forstå tjenesten fra brukerens perspektiv, og se helheten i. Hva er egentlig forskjellen på tjenestedesign og interaksjonsdesign? Tjenestedesigner til service- og interaksjonsdesign på helsenorge. Tjenestedesign på norsk, service design på engelsk, handler om å gjøre tjenesten du leverer nyttig, brukervennlig, effektiv og attraktiv.

Tjenestedesigner

Tjenestedesign og samskaping er en måte å utvikle tjenester på hvor brukeren settes i sentrum og involveres systematisk gjennom hele. Tjenestedesign inneholder et tankesett, en prosess og flere metodikker.

Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum. I tråd med NAVs ambisjon om å være et teknologisk fyrtårn og en attraktiv arbeidsplass for de beste IT-hodene i landet skal de nå ytterligere. Videreutdanningen har fokus på ulike temaer som inngår i ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; bla brukerinvolvering. Innføring for kommunale innovasjonsprosesser. Les om 10 kommunale tjenestedesignprosjekter. Daniel Jackson og Jane Pernille Hansen fikk AHO Works-prisen for tjenestedesign. Her sammen med DOGAs prosjektleder Thea Mehl (t.h.). NAF Digital: Som tjenestedesigner i NAF Digital vil du jobbe med innovasjon i praksis.

Vi har god erfaring med brukerorientert utvikling. Nye og bedre tjenester ut på markedet – raskt, og til en lavere kostnad. Vi synes det høres ut som en god idé. Tjenestedesigner med digital interesse Making Waves er et av Norges ledende byråer innen digitale produkter og tjenester.