Tinglyst veirett spørsmål og svar

Jeg har i dag en tinglyst veirett over 2 eiendommer for å komme meg til min brygge ved sjøen. Jeg må først kjøre over eiendom A og så B for å. Juss: Vi har veirett over naboens eiendom. Takk for svar så langt 🙂 Legger til en. Veiretten er tinglyst, men jeg vet ikke hvordan den er beskrevet! Tinglyst Veirett gjennom vår eiendom (Men nabo har…3 innlegg19. mar 2012Tinglyst bruksrett etc.?4 innlegg23. aug 2010Spørsmål om veirett ("innpåkjøp")3 innlegg15. Bufretav BAB Grønner – ‎2012Det er dette som vil gi svaret på hvilket innhold veiretten. Se Rt-2007-604 (Heggelia), hvor spørsmålet var om en veirett var i behold eller ikke.

Det finnes ulike typer servitutter, som veirett eller bruksrett. En servitutt sikres rettsvern ved at den tinglyses på den eiendom den hviler. Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Slike rettigheter vil som regel være tinglyste og fremgå av grunnboken, men det finnes. Unntak er vel tinglyst vegrett eller opparbeidet hevd. Mitt spørsmål er om han kan gjøre hevd på bruksrett eller veirett på grunnlag av langvarig bruk? En servitutt eller rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om oppmåling.

Tinglyst veirett spørsmål og svar

Ja, en kjøpekontrakt kan normalt tinglyses, og på denne måten kan du offentliggjøre at det er inngått en. I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. Svar: For å få utferdiget en tilleggsavtale til eksisterende veirett vil jeg anbefale deg å kontakte advokat for bistand. Hva skal til for at vi kan få tinglyst en rett til å forsatt å bruke denne veien som adgang. Svar: Ut fra din beskrivelse er det litt vanskelig å få oversikt over hvem som eier hva, og over hvilke.

Vi har tinglyst veirett over naboens eiendom, som de også bruker en del av til sin parkering. Vår nabo har rett til å adkomstvei over vår eiendom. Svar: En tinglyst veirett blir ikke foreldet. Mitt spørsmål går på om man anbefaler å tinglyse disse selv om man kun. Det viste seg imidlertid at det var tinglyst en veirett på klagernes. Spørsmålet saken reiser er hvorvidt innklagede ved sin håndtering av. Her kan du stille boligrelevante juridiske spørsmål til vår jurist.

Hei Spørsmål: hvor finner jeg svar rundt delingsbrøk om vedlikehold av privat vei med flere eiendommer med tinglyst veirett? Etter tre dager kom svaret fra Storks advokat: "På vegne av min klient. Det vises til at det ikke forligger noen tinglyst veirett. Svar: Husleieloven stiller krav om at tidsbestemte leiekontrakter skal. Det kreves ikke at veiretten er tinglyst pa deln). Skjøtet på fradeling av tomta er ikke tinglyst enda.

Når vi skal tinglyse en veirett på skjøtet hvordan går man fram da f. Konfliktene gjelder særlig påstander om hevd av veiretter som ikke er tinglyst, utvidelse av gangvei til kjørevei og spørsmål om veirett ved fradeling av parseller.