Tinglysning veirett. skjema

Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpsrett og lignende. En servitutt eller rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses. Du kan sende inn en avtale eller bruke vårt skjema.

Tinglysning veirett. skjema

Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:Kartverket. Vedlagt oversendes erklæring fra Statsbygg Midt-Norge som vi.

Tinglysning veirett. skjema

Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom.

Denne benyttes for eksempel ved tinglysing av veirett. Skjema Her finner du erklæring som kan benyttes ved tinglysning av rettighet på eiendom. I dette kapittelet gis det en kort innføring i hva tinglysing i fast eiendom innebærer. Den som ønsker å kjøpe en eiendom kan sjekke om andre har tinglyst veirett. Vanlige henvendelser er spørsmål om hvilket skjema som skal nyttes i de. Vi har derfor samlet skjøte, skjema og kontrakter på denne siden for å hjelpe deg. Erklæring om rettighet Skjema som brukes for å tinglyse begrensede. Statens kartverk – Tinglysinga stiller ikke krav om særskilt skjema for.

Tinglysning veirett. skjema

Eksempel på tekst som i dokument som sendes til tinglysing. Standardskjema for ektepakter, kan rekvireres fra Løsøreregisteret i. En servitutt kan enten gi rett til en viss bruk (som for eksempel veirett eller beiterett) eller. Formålet med tinglysning er å skape rettsvern for rettighetene. Innhente nødvendig dokumentasjon som skal vedlegges skjema for tinglysing. For eksempel veirett, rett til å legge strømkabel eller vannledning over annen. Kartverket har skjema som kan benyttes for tinglysing av:. Gjenpart av nabovarselskjema (Byggblankett 5155) utfylt, datert og signert av.

Eventuell dokumentert rett til privat vei ev. Noen av de vanligste rettighetene som tinglyses i forbindelse med byggetillatelser og delingstillatelser er avtaler om bruksrett til parkeringsplass, veirett, rett.