Tilsetningsstoffer til betong

Plastiserende og Superplastiserende. Denne anvisningen omhandler kjemiske tilsetningsstoffer som brukes i betong for å påvirke betongens egenskaper i fersk og herdet tilstand. Tilsetningsstoffer for konstruksjonsbetong er stoffer som tilsettes betongen i små.

Tilsetningsstoffer til betong

Hovedklassene av tilsetningsstoffer til betong er i dag regulert gjen- nom den. Ser du etter en betongakselerator som gir deg bedre ytelse også i kaldt vær? NitCal, Yaras tilsetningsstoff for betong, er løsningen som kan brukes under alle. Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer.

Tilsetningsstoffer til betong

Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen.

For å oppnå eller fremheve spesielle egenskaper hos fersk eller herdet betong brukes en del tilsetningsstoffer: akselererende stoffer som. CHRONOS N-20 er et tilsetningsstoff for mørtel og betong. Superplastiserende tilsetningsstoff for betong med lett tilslag. Våre innovative tilsetningsstoffer gir betongkonstruksjoner økt verdi og pålitelighet. Det er helt nødvendig å ha riktig tilsetningsstoffpartner for.

Tilsetningsstoffer til betong

Tilsetningstoffer i betong22Myknere for betong8Hydrofobe tilsetningsstoffer for betong8Tørre konstruksjon blandinger8Frostvæske.

Tilsetningsstoff kan referere til: Tilsetningsstoffer i betong Tilsetningsstoffer i næringsmidler Tilsetningsstoffer i en lang rekke andre varer, som maling, plast osv. Du kan gjøre utallige prosjekter ved å bruke betong blandet med varierte tilsetningsstoffer. Du vil gå om prosjektet på forskjellige måter avhengig av nøyaktig. Tilsetningsstoffer til betong i samsvar med N S-EN 934 – 2 : 2009. Hvorfor bruke tilsetningsstoffer for betong? Betong er grunnlaget for moderne konstruksjon. En slik kunstig stein erholdt ved størkning valgt.

Fabrikkblandet betong i fasthetsklasser B10 til B95 i henhold til. Der tilsetningsstoffer tilsettes på byggeplass må HMS-datablad. Her er ledende Nordic Suppliers av tilsetningsstoffer for betong for undervannsbruk. Med Nordic Suppliers produktsøk finner du hurtigt leverandører av de. NCCA (Norsk komite for tilsetningsstoffer til sement, mørtel og betong) ble grunnlagt i 1989 og er medlem i EFCA. LUFTINNFØRENDE TILSETNINGSSTOFF FOR BETONG.

Konsistens: Lettflytende Ekvivalent Na2O: < 0,1 %. Noen brukes i varmt klima å forsinke prosessen med herding av.