Temaveileder universell utforming

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Mange offentlige etater har egne nettsider om universell utforming innenfor. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og.

Temaveileder universell utforming

Universell utforming av byggverk og uteområder. Statens bygningstekniske etat – Husbanken. Universell utforming av trafikksystemer – En veileder som viser hvordan man gjennom bruk av prinsippene for universell utforming kan ivareta. Temaveileder til lov om offentlige anskaffelser.

Temaveileder universell utforming

Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og.

Den første temaveilederen for universell utforming og planlegging etter plandelen i den nye plan- og bygningsloven er nå klar. Veilederen er tilrettelagt for sambruk med ”Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder”, utarbeidet. Veileder for universell utforming i Bærum kommune. Veileder for universell utforming i Bærum. Temaveileder for universell utforming. Universell utforming og planlegging etter plan- og b l. Vi er forskjellige Tegning: Trond Bredesen.

Temaveileder universell utforming

Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven. Veileder – UU-kartlegging av friluftsområder.

Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter Plan- og bygningsloven …. Handlingsprogram for universell utforming: Handlingsplan 2009 – 2013:. Statens byggningstekniske etat og Husbanken har laget et hefte "Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder" Denne. Bygg for alle : temaveiledning : universell utforming av byggverk og uteområder. Veiledning Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater. Bakgrunn for felles strategi for universell utforming i Innlandet. Kilde: Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningloven, KMD.

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn. Temaveileder: Universell utforming og planlegging. Regjeringen har laget en temaveileder om universell utforming og planlegging etter plan- og. Universell utforming er ein langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjere samfunnet tilgjengeleg for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming handler om å skape et inkluderende sam-funn. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe nye arbeidsmiljøer. Nødvendig for noen – bedre for alle.

Arbeidet med universell utforming går stadig framover. Denne reviderte fylkesdelplan for universell utforming, er en videreføring og en oppdatering. Forsvarsbygg Utviklings styringsdokument for universell utforming har som formål å sikre at organisasjonen. Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste. Temaveileder: Universell utformin o lanle in etter Plan- o b ninsloven. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal.

Universell utforming er ein langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjere.