Tek10 universell utforming

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder. Mange lurer ofte på de samme tingene om universell utforming i teknisk forskrift (TEK10). Her har vi samlet et knippe spørsmål som går igjen.

Tek10 universell utforming

Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn. Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger er oppdatert etter TEK 10.

Anvisningen tar for seg de grunnleggende prinsippene. Universell utforming av byggverk og uteområder. De syv prinsippene for universell utforming blir presentert og beskrevet. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i. Funksjonskrav med ytelser for universell utforming. Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak”. RESULTATER FRA GJENNOMFØRT SPØRREUNDERSØKELSE.

FOKUS PÅ UNIVERSELL UTFORMING OG TEK 10 GENERELT.

Tek10 universell utforming

TEK10 med utdrag fra tilhørende veiledning relatert til universell utforming av. Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10), kapittel. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med. Ny Plan- og bygningslov, TEK 10 (forskrift om teknisk krav til byggverk). For byggverk med krav om universell utforming og for bratt terreng til at 1:20 kan. Endrede planløsninger med tilhørende fallforhold og detaljer.

Universell utforming kan påvirke plassering og tilfylling. I TEK10 er det er innført en rekke nye tekniske krav til bygninger særlig med utgangspunkt i å øke tilgjengelighet gjennom universell utforming. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig. Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune. Universell utforming betyr at byggverk skal utformes slik at mennesker kan bruke.