Tegnforklaring kart

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Du må vise at du kan bruke kart og kompass på. Det betyr at 1 cm i kartet er lik 50 000 cm i virkeligheten.

Tegnforklaring kart

Alle kart har en tegnforklaring som viser hva farge. For noen netteiere brukes deres nettinformasjonssystemer i gravemeldings- og påvisningstjenesten. For disse kartene er det egne tegnforklaringer. Klikk på “i” oppe til venstre i skjermbildet.

Tegnforklaring kart

Flytt kartet slik at det gule feltet dekker området du ønsker å skrive ut.

Turkompisen gir deg spesialsydde kart for deg som er glad i tur. Kjennskap til dette er nødvendig for å kunne tolke og utnytte informasjonen. Angi søkeord eller modul-, klasse- eller funksjonsnavn. Se under "Kart"-fanen og "oversikt over kart" for å se dekning av trykte kvartærgeologiske kart. Klikk og dra ut et rektangel i kartet. Velg om bakgrunnskartet skal være vanlig kart eller flyfoto.

Tegnforklaring: Viser tegnforklaring for eiendomsgrenser. Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse.

Tegnforklaring kart

Bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse. KOLLEKTIVKART A4 TEGNFORKLARING-thumbnail. Kart – soner Her finner du kart med beskrivelse av sonene i Nidelva Oversiktskart m tegnforklaring. Tegnforklaring: Deler av kart i større målestokk. HYTTERENOVASJON – NÅVÆRENDE TØMMEFREKVENS. Tegnforklaring til kart over beholdere for hytter.

Et eksempel på kart er oppgitt nedenfor. Informasjon om kommunekart Fredrikstad og Hvaler Kartportalen gir adgang til informasjon og produkter som er beskyttet. Ohoi Etter siste runde med saksa og lamineringsmaskinen lurer jeg på hva kartsymbolet "R" forma som en gammel viking rune betyr. Statens vegvesens tungbilkart gir yrkessjåfører blant annet oversikt over rasteplasser med toalett, bomstasjoner og høyden på bruer og tunneler. Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Kart i skolen er et FoU-prosjekt der vi gjør digitale karttjenester tilgjengelig for skolebruk.

Slå på tegnforklaring og zoom inn til området rundt Sørum.