Takhøyde kjeller 2016

Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. SINTEF Byggforsk anbefaler generelt at boliger skal ha takhøyde på. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie.

Takhøyde kjeller 2016

Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. På loft og andre rom med skråtak, må minste takhøyde være på to. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til oppholdsrom.

Takhøyde kjeller 2016

Fram til 2016 har det vært vanskelig og svært kostnadskrevende å oppfylle. Deler av rommet kan ha skrå himling med lavere takhøyde. Forskriftsendringene trer i kraft 1. Er kjellerstuen eller loftsrommet godkjent for opphold?

Her ser du tildelingsbrevet for 2016. En innredet kjeller kan bli utleiedel, et ekstra oppholdsrom for. Blant annet er det nå tillatt med takhøyde ned til to meter i en innredet kjeller. Innreder man en hybel i et eksisterende hus, bør en takhøyde på 2,2 meter kunne aksepteres, sier. Boden kan ligge i kjeller eller på loft. Det er fint å ha stor takhøyde og mye dagslys, men hvis en student greier seg uten. Takhøyde i rom for varig opphold i en boenhet bør være minst 240cm. Kjeller-etasje ligger nede i terrenget.

Vi skal reseksjonere felles gang og boder i kjeller slik at vi får ca 20 kvm hver til disposisjon. Nå skal det etter nye regler holde med 2 meters takhøyde og ikke så strenge krav til lys osv. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til. Takhøyden kan være ned til to meter; Det er nok med ett vindu i hvert rom. Deler av kjelleren har takhøyde på under 2m. I den nye forskriften så står det at deler av taket kan være lavere grunnet. Da kan det være fristende å innrede et nytt soverom i kjelleren, sette på et nytt vindu, slå opp. Alle takstfolk vet at hvis rommet har en takhøyde på under 2,20 meter så ville det.

NBBLs frokostmøte 2016: Boligskapt ulikhet. På grunn av nye regler er det nå enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal. Takhøyden kan være ned til to meter; Det er nok med ett vindu i hvert. Før man i det hele tatt kan begynne å tenke på å innrede kjelleren, må man derfor sørge for at. Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,5 m. Publisert: Oktober 2016, ISSN 2387-6328. Denne anvisningen behandler ombygging av kjeller til boligrom i egen bolig, det vil si bruksendring fra tilleggsdel til. UTARBEIDET AV KJELLER FLYHISTORISKE KULTURPARK, KFK. PrivatMegleren Espenes & Rones har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende. Dette oppdaterte bilaget er laget til Byggesaksboka utgave 2015-2016. I matrikkelen er minste rom som registreres for varig opphold. De mest aktuelle kravene i forhold til bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet følger av. Dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m. Takhøyden er nå økt og i tillegg gir takvinduene både ekstra høyde og godt dagslys. Kjelleren har fått store vinduer og økt takhøyde til 2,2 meter. Jobben består i å grave ut nok til å få full takhøyde pluss dybde for å kunne.

Innredet kjeller under deler av huset, råkjeller under resten.