Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts.

Symboler og forkortelser i norske sjøkart

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION. Den nautiske publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart. Den mest grunnleggende forklaringer på symboler i norske sjøkart er: "Symboler og forkortelser i norske sjøkart" INT1 utgitt av Statens Kartverk.

Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Symbol og forkortelser i norske sjøkart. Symboler og forkortelser i sjøkartene har ikke bare vært forskjellige fra kartutgiver til kartutgiver, men også fra en kartserie. INT Symboler og forkortelser i norske sjøkart Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts INTENATIONAL HYDOGAPHIC OGANIZATION Internasjonale. Publisert: Stavanger : Sjøkartverket. Jeg laget den oversikten på norsk til "Sjøkartguiden Del 1" som jeg. Symboler og forkortelser i norske sjøkart, som man finner hos. Vil du vite mer om alle tegn og symboler som benyttes på sjøkartene, utgir Statens kartverk et hefte som heter «Symboler og forkortelser i norske sjøkart». Publikasjonen gir en oversikt over symboler og forkortelser som er anvendt i norske sjøkart og pub- likasjoner.

Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Kartverket har besluttet at alle norske sjøkart skal. I sjøkartene finnes mange symboler og forkortelser. Sjøkartverket har gitt ut «Symboler og forkortelser i norske sjøkart» som gir en fullstendig forklaring på disse. Ansvarlig for kartlegging av norske kyst- og havområder. Lister over lys og sjøkart bruker imidlertid forkortelser. Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts.

Int 1,Symboler og forkortelser i norske sjøkart Symboler og forkortelser i norske sjøkart indeholder beskrivelser på norsk og engelsk af alle symboler og. Symboler og forkortelser i Norske sjøkart. Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard, samt. Båtsportkart er et utsnitt av Sjøkartverkets sjøkart i hovedkartserien. Svalbard; Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Dette er sjuende utgave av «Den norske los» bind 1. Sjøkartverket takker alle som har bidratt med opplysninger til boken. Standarden inneholder symboler (piktogrammer) som er ment å dekke de fleste.

SYMBOLER OG FORKORTELSER I NORSKE SJØKART, STATENS KARTVERK 2002. Fasiten finner du ellers i «Symboler og forkortelser i norske sjøkart» fra Statens kartverk Sjø. Side 64 Lyktesektorer= Side 64 Lyktesektorer. Her er dokument for symboler og forkortelser i Norske sjøkart:. Det er da jeg får to røde prikker som symbol på alt av staker. De svenske sjøkartene er gode og lett-leste. Beteckningar ock Førkortningar i Svenska Sjøkart" er til god hjelp for å forstå symboler og forkortelser.

Tegn og forkortelser i Norske Sjøkart" kan det være nyttig å kikke i. Publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over.