Studiekompetanse på ett år

Anonym poster: 5bf392be6d6be0dc5af02061ba93e100. Generell studiekompetanse gir deg rett til å søke studier ved universitet og høyskole. Du kan ta studiekompetanse på ett år hos oss. Generell studiekompetanse kan du oppnå på flere måter. Noen år siden, så vet ikke hvordan opplegget er i dag. Nå kan du få studiekompetanse eller ta opp fag med et engasjerende undervisningsopplegg og gode lærere.

Studiekompetanse på ett år

Hei Planen min er å ta generell studiekompetanse på 1 år i tillegg til fysikk 1 (vil også ta matte R1 og R2). Myril: Jeg tok påbyggning til generell studiekompetanse i vår, så jeg kan sikkert. Jeg tok generell studiekompetanse på 1 år, alle fagene altså. Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekomptansefagene og. Du kan ta de seks fagene du trenger på ett år i videregående skole eller som.

Har vært hjemme i flere år nå og føler meg utenfor og mindre intelligent. Det går helt fint å ta generell studiekompetanse i løpet av ett år. Trenger du generell studiekompetanse?

Studiekompetanse på ett år

Se våre anerkjente studietilbud her. Du har generell studiekompetanse om du har fullført og bestått 3-årig. Vi tilbyr kurs i generell studiekompetanse og underviser i seks fag som fører frem til. Dersom man tar alle seks fag på ett år er det en forutsetning at man jobber. Ved Bybroen videregående skole kan du fullføre samtlige obligatoriske fag på ett år.

Voksne som er 23 år (fyller 23 år i søknadsåret) eller eldre og som kan. Du kan ta ett eller flere av fagene samtidig. Nettbasert opplæring innebærer i hovedsak. Hvor mange av disse fagene kan du ta i løpet av ett år? Alle disse fagene undervises over ett år, og det er derfor mulig å oppnå studiekompetanse etter ett år. Fire påbyggningsfag som gir generell.

Arbeidsforhold under ett halvt år teller normalt ikke. Vårt utdanningstilbud skal gi folk i Finnmark over 23 år muligheten til å ta generell studiekompetanse for å få. Du kan ta ett år eller et halvt år med påbygging, avhengig av om du har fullført Vg2 eller Vg3.