Støttemur regler 2015

I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel. Hvordan tolkes reglene innad i et boligsameie med bygging av støttemur på. Antall kommentarer på artikkelen 30. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Har planer om å sette opp en støttemur, og skulle selvsagt hatt den så langt ut mot grensen som mulig. Generellt er støttemurer som er opp til 1.

Støttemur regler 2015

Generelt sier reglene at du uten søknad står fritt til å endre terrenget 1,5 m i småhusbebyggelse, og bare 0,5 m dersom husene ligger så tett at.

Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor. Forenklinger i byggesaksforskiften fra 1. Med støttemur mener vi konstruksjon i forbindelse med sikring eller. Støttemur med høyde inntil 1 meter og avstand til. Mindre støttemur og støttemurer som er søknadspliktig.

Støttemur regler 2015

Unntatt søknadsplikt gjeldende fra 01.

Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur (forstøtningsmur). Mindre støttemur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrense kan være inntil 1,0 meter høy. Muren må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og. Fagansvarlig fast eiendom, advokat Thomas Nygaard. Hvor poenget er å hindre utrasing, kan naboen innvende at en mur vil tjene begge.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for. Etter gjeldende regelverk kan man bygge støttemur i en meters høyde to meter fra eiendomsgrense. Under finner du lenker til alle regler og søknadsskjema. Flere reguleringsplaner inneholder regler om støttemurer og terrengarbeider. Som oftest er støttemur etablert i forbindelse med terrengendring, for eksempel når du vil planere på eiendommen for å få bedre uteoppholdsareal. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense. Mindre støttemur som faller utenfor.

Reglene for hva som er søknadspliktig blir endret 1. Nye regler gjør at du ikke lenger må ha naboens velsignelse for å bygge. Støttemurer som er 0,5 meter eller lavere regnes ikke som en konstruksjon og kan i utgangspunktet bygges helt inntil nabogrensen.