Støtte til fjerning av oljetank

Det fine med ordningen er at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Endelig gis det også støtte til rens og fjerning av oljetank. Du har valgt tiltaket "fjerning av oljekjel og tank".

Støtte til fjerning av oljetank

Før du starter registreringen av tiltaket, vil Enova minne deg om noen viktige forutsetninger for tilskuddet. Dersom du bytter ut oljekjelen med en fornybar og miljøvennlig varmekilde, kan du få tilbake deler av utgiftene til å fjerne oljekjelen og oljetanken. Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Enova gir støtte til fjerning av oljetank.

Støtte til fjerning av oljetank

Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme.

Gamle oljetanker kan være miljøbomber". Få støtte hos enøketaten i Oslo til å fjerne din gamle oljetank og oljekjel. Bymiljøetaten gir 10 000kr i støtte for å fjerne. Hvordan går du frem når du skal fjerne parafintanken din? Norge har parafin- eller oljetank i hagen. Denne forskriften setter krav til regelmessig kontroll av nedgravde oljetanker. Du kan søke om støtte til fjerning av oljetank dersom du vil bytte ut oljekjelen.

Støtte til fjerning av oljetank

Enovatilskuddet er Enovas nye støtteordning til husholdninger.

Bytt til fornybar varmekilde nå, og få støtte fra Klima- og e. Klima- og energifond til fjerning av oljekjeler, oljetanker og til oppvarming med fornybar energi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Heretter får man penger både for å fjerne den gamle oljekjelen og for å sette. Det er også et problem at utdaterte, nedgravde oljetanker kan. Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker. Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 omfatter et nytt kommunalt tilskudd til. Det er her alle bør ta kontakt med Enova og søke støtte for slike kostnader. Disse tiltakene kan gi deg økonomisk støtte.

Du kan få Enova-støtte til både varmepumpe og fjerning av oljefyr. Støtte til fjerning av oljekjel og oljetank – Opptil 10. HAUGESUND: Nå kan privatpersoner få opptil 25. Husk å fjerne oljetanken, og rapporter deretter til kommunen.