Strømulykke app

NELFO lanserer nå en app for smarttelefoner som på en enkel og oversiktlig måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. NELFO har utviklet en app som på en enkel måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. Appen, som først ble tilgjengelig for androide.

Strømulykke app

Her finner du informasjon som er nødvendig å kjenne til ved ulykke med strømgjennomgang. Her finner du informasjon som er nødvendig å kjenne til ved ulykke med. En ny app for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker. I følge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes om lag 3000 personer i. Hvert år rammes omkring 3000 yrkesaktive av strømulykker her i landet.

NELFO opplæringsvideo til Strømulykker App. NELFO med ny strømulykke APP for androidenheter. NELFO tilbyr en app som på en enkel måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. På bakgrunn av høye personskadetall i kraftnæringen har Energi Norge utarbeidet en gratis strømulykke-app i samarbeid med Norsk Teknologi. En app for stømulykker er nå utviklet og foreløpig tilgjengelig for alle med Android telefoner. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med. Bransjeforeningen NELFO har i samarbeid med blant annet EL & IT Forbundet utviklet en app som viser hvordan man skal agere ved. Last ned App´en Strømulykker så har du informasjon lett tilgjengelig ved strømulykker.

Du har og tilgang til informasjon som helsepersonel skal. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Viktig informasjon og tiltak ved strømulykker er samlet i materiellet nedenfor: Brosjyre; App til Apple- og Androidenheter; Informasjonskort til. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre Direktoratet. GRATIS app for iPhone og iPad gir deg søk på person, bedrift, telefonnummer og sted. Mulighet til å oppdatere kontakter med. Appen inneholder fire ulike seksjoner: – Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke. Visste du at det finnes en gratis app som enkelt viser deg hvordan du skal forholde deg etter en strømulykke?

Her finner du informasjon som er nødvendig å kjenne. Strømulykke app description from developer. Strømulykke ranking and data report, Strømulykke apps for iPhone. STRØMULYKKE-APP, NÅ OGSÅ FOR APPLE-ENHETER. Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke. Google Play" og "App store" ved å søke på strømulykke.