Stående kledning lufting

En slik lufting oppnår du ved å sette opp lekter utenpå vindsperren, og som. Ved stående kledning brukes det liggende lekter utenpå tversgående losholt eller. Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste.

Stående kledning lufting

For å sikre god nok lufting og drenering bak panelet, bør man ikke montere lekter som er mindre enn. SINTEF Byggforsk opprettholder i en ny anvisning sitt tradisjonelle råd om at man for stående trekledning bør bruke en utlektet, luftet og drenert kledning med. Hovedfunksjonen til en luftet kledning er å beskytte ytterveggen mot klimapåkjenninger og. I en stående kledning er bordene orientert vertikalt og som regel utlektet på horisontale lekter.

Stående kledning lufting

Stående kledning har tradisjonelt vært mest brukt i innlandet.

Den gamle kledningen er dobbeltfals og er spikret opp uten lufting rett på. Ingen stående kledning kan være spikret på stendere. Det ser igrunn ikke ut som det er noe råte eller. En luftet kledning gir de beste forholdene for kledning og bakvegg. Lufting av stående kledning med sløyfer og lekter. Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et. Pass på at vindus- og døromrammingen ikke hindrer lufting av kledningen og at. De fleste trehus på innlandet har stående kledning, mens liggende.

Har du stående kledning, må du skjøte eller hele veggen må fikses, forteller Ole. Det er litt enklere å få til god lufting på liggende panel. Ideelt bør det være en centimeter mellomrom for lufting. På stående kledning er det spesielt viktig å mette endeveden godt. Stående kledning var mest brukt i innlandet, mens liggende kledning. Fordi baksiden av kledningen er vertikal blir lufting sideveis dårligere.

Dette er den vanligste måten å etterisolere vegger på: av med kledningen, opp med ekstra lekter. Ved stående kledning: Monter horisontale lekter (36 mm) for innfesting av kledningen. Pass på at det er drenering og lufting oppe og nede. Videre viser han til pkt c1) under QK2. Utvendig stående kledning” der det heter. Stående trekledning er beskrevet i Byggdetaljer.

Stående kledning var mest brukt i innlandet. Ved stående kledning monteres det først vertikale lekter for lufting, og deretter horisontale lekter for innfesting av kledningen. Utlekting med 18-23 mm hulrom mellom vindsperre og kledning med lufting i bunn og topp for gjennomlufting og drenering anbefales. Forskjellen på liggende og stående panel.