Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå – SSB, Oslo, Norway. Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk siden 1876. Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i. Klassifikasjoner og kodelister (KLASS). Statistisk sentralbyrå – en institusjon som teller! SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale organet for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk. Etter statistikkloven må foretakene gi de opplysningene om. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som utarbeider hovedtyngden av offisiell kriminalitetsstatistikk, blant annet på bakgrunn av tall fra politiets systemer. Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, som fremkommer ved sammenstilling og bearbeiding av opplysninger om de enkelte. Administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistisk sentralbyrå la torsdag frem nye prognoser for norsk økonomi. Lokalene til Teknologisk Institutt er totalrenovert og utvidet med tilbygg utført av SJ Arkitekter.

Bygget er på 16 500 kvm fordelt på fellesarealer, 620 ar. SSB inneholder: Statistiske tabeller og statistiske analyser publisert av Statistisk sentralbyrå, samt Statistikkbanken som gir muligheter ti. Statistisk sentralbyrå med utdrag fra nyheter og back-katalog. Kristina, Camilla, Lene, Kristin og Ina i Kommunikasjonsavdelingen lager meldingene. Statistisk sentralbyrå (SSB) er en offentlig etat med ansvar for å samle inn, bearbeide, samordne og formidle all offisiell statistikk i Norge. Brønnøy kommune har mottatt et brev om vedtak om tvangsmulkt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).