Statens vegvesen oslofjordtunnelen

Nevermoen, på strekningen Mo i Rana – Fauske. Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Lørdag fra 13:00 til 13:20 og fra 15:00 til 15:20. BufretLignendeVEGMELDINGER – Viktigste (Sortert etter veg) 03.

Statens vegvesen oslofjordtunnelen

Ev 6 Nevermoen, på strekningen Mo i Rana – Fauske. Det skal bygges et nytt løp i Oslofjordtunnelen som skal gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Det skal bygges flere tverrforbindelser mellom løpene, med ca. Statens vegvesen har tjenester for SMS-varsler for en del vegstrekninger, blant annet i forbindelse med stengninger, kolonnekjøring anleggsarbeid eller.

En tjeneste for enkelt å kunne sjekke om Oslofjordtunnelen (Rv 23) er stengt eller. Jeg planlegger å lage en tjeneste, lik som Statens Vegvesen, men som. Oslofjordtunnelen, Atlanterhavstunnelen, Blindheimstunnelen. Statens Vegvesens trafikkmeldinger er ikke veldig tilgjengelig for den. Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du har. Tunnelen vil ikke bli åpnet igjen før det anses å være forsvarlig, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

I en pressemelding fredag heter det. Risikoanalyse av Oslofjordtunnelen med omkjøringsveger HOVEDRAPPORT. FROGN (Amta): Det var flusst med folk fra Statens vegvesen ved bomstasjonen på Måna i Frogn i formiddag. Statens vegvesen åpner for at tunge kjøretøy igjen kan kjøre i. Oslofjordtunnelen vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn. Oslofjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel under Oslofjorden. I en rapport Statens vegvesen fikk overlevert etter ulykken får tunnelen strykkarakter når det. Kunder som ønsker informasjon om eventuelle stengninger av tunnelen kan få dette ved å gå inn på Statens vegvesen sine trafikkmeldingssider eller kontakte. Følgende kronikk ble trykket i Statens vegvesens avis: "Vegen og vi" i februar i. Oslofjordtunnelen: «Etter SHTs oppfatning.

HER RYKER BOMSTASJONEN: Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen er på plass når det nå blir gratis å kjøre Oslofjordtunnellen. Statens vegvesen Region øst byggetrinn to av Oslofjordforbindelsen. Oslofjordtunnelen er nå åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av bilbrann tidligere idag, melder Statens Vegvesen. Kun en mikroskopisk andel av tvistene Statens vegvesen er innblandet. Erik Hauer i Statens Vegvesen på befaring i Oslofjordtunnelen i 2003. Gunnar Lotsberg ved Statens vegvesen, region vest, har gitt oss nyttig informa-.

SAFETECS (2011) rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen 23. Norges Lastebileier-Forbund er skuffet over Statens vegvesen sin beslutning om å stenge Oslofjordtunnelen for tungtransport ut året. Statens havarikommisjon for transport kritiserer Statens vegvesen etter at det sommeren 2011 oppsto brann i et vogntog i Oslofjordtunnelen. Trafikken på Røykenveien har ikke økt etter at Oslofjordtunnelen ble gratis. Nå kjører ni av ti i Asker og Bærum piggfritt. SHT mener at dette har sammenheng med at Statens vegvesens sikkerhetsstyring av Oslofjordtunnelen ikke hadde fanget opp det aktuelle risikobildet, og at.

Natt til tirsdag og natt til onsdag denne uken vil Oslofjordtunnelen være stengt.